ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อย ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

วันที่ : 26 ก.ค. 62
          เมื่อวันนี้ 26 กรกฎาคม 2562 นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย “วิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อย” ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โดยนางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวรายงานในพิธีเปิด          วิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อย แห่งนี้เป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” ของกรมการค้าภายใน ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ ต.หาดล้า อ.ท่าปลา ปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์มีพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ โดยกรมการค้าภายในเข้ามาส่งเสริมขยายช่องทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (packaging) ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น  แปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบปรุงรสต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด  รวมทั้งดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานการประกันความชื้นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพในอนาคตสอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ของรัฐบาล

เข้าชม 1,142 ครั้ง