ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานงาน Thailand Amazing Durian and Fruit Fest 2019 ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ : 10 ส.ค. 62
          วันที่ 10 สิงหาคม 2562 กรมการค้าภายใน จัดกิจกรรมตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) ครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่องาน “Thailand’s Amazing Durian and Fruit Fest 2019” ณ ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นตลาดที่กรมการค้าภายในให้การส่งเสริมเป็นตลาดประชารัฐต้องชม พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในเดือนมหามงคลนี้ กรมฯ ได้จัด “กิจกรรมการรณรงค์บริโภคและส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้เพื่อเทิดพระเกียรติในช่วงเดือนแห่งมหามงคลวันแม่แห่งชาติ” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีและนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมเปิดงาน

เข้าชม 505 ครั้ง