ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ผู้บริหารกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการรณรงค์บริโภคและส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้เพื่อเทิดพระเกียรติในช่วงเดือนแห่งมหามงคลวันแม่แห่งชาติ ในตลาดภายใต้การส่งเสริมของกรมการค้าภายใน

วันที่ : 10 ส.ค. 62

          เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2562  ผู้บริหารกรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม “กิจกรรมการรณรงค์บริโภคและส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้เพื่อเทิดพระเกียรติในช่วงเดือนแห่งมหามงคลวันแม่แห่งชาติ” ในตลาดภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ และถือโอกาสขอบคุณผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือด้านการจัดสถานที่จำหน่าย การจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้และ ช่วยเกษตรระบายผลผลิตโดยตรง โดยนายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เยี่ยมชม ณ ตลาดคลองลัดมะยม และนายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เยี่ยมชม ณ ตลาดบางขุนศรี  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเชิญชวนนักท่องเที่ยวชม/ชิมสินค้าผลไม้ จัดจำหน่ายผลไม้คุณภาพดีส่งตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค และการกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าในตลาดและซื้อผลไม้ เช่น การแจกคูปองส่วนลด ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี

เข้าชม 1,057 ครั้ง