ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ติดตามการส่งมอบมังคุดบรรจุกล่อง ณ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วันที่ : 13 ส.ค. 62
          เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 จากความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยระบายผลผลิตผลไม้ของเกษตรกร  ที่กำลังออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก  สมาคมภัตตาคารไทย เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือโดยใช้กลไกของร้านอาหารและโรงแรม เปิดพื้นช่วยขายมังคุด ไปแล้วกว่า 15 ตัน และวันนี้ กรมการค้าภายใน ได้ส่งมอบมังคุด เพื่อนำไปกระจายสู่ผู้บริโภค เพิ่มเติมอีก 10 ตัน

          นายวัชรศักดิ์  พรหมบุญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ติดตามการส่งมอบมังคุดบรรจุกล่อง ณ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ  เพื่อส่งมอบให้กับ พลตรี

เข้าชม 1,717 ครั้ง