ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

วันที่ : 22 ส.ค. 62
          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย โดยมีนางสาวจันทร์ธิดา กลัมพากร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดท้องถิ่น กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย กรมการค้าภายในได้เริ่มโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจของชุมชน และในปี 2562 ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขาย จำนวน 20 แห่ง (แห่งใหม่ 5 แห่ง แห่งเดิม 15 แห่ง) โดยส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาด  การบริหารจัดการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการเชื่อมโยงและขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

          ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ อาทิ  ผ้าทอมือ เครื่องเงิน เครื่องเบญจรงค์ ข้าวอินทรีย์ อาหารและผลไม้แปรรูป กาแฟออร์แกนิค รวมทั้งชมนิทรรศการโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายทั้ง 20 แห่ง และการสาธิตงานหัตถกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการทอผ้า ดุนลายเงิน ลงสีเขียนลายเบญจรงค์จากครูช่างตัวจริงอย่างใกล้ชิด งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00-20.00 น. ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

เข้าชม 1,805 ครั้ง