ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดต้องชม ณ หลาดริมเล@เกาะยอ บริเวณวัดแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

วันที่ : 7 ก.ย. 62
          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดงาน หลาดริมเล@เกาะยอ เป็นตลาดประชารัฐต้องชม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา ปากท้องของประชาชน ผู้มีรายได้น้อย และเพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้าเกษตร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีนางฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน โดยมีประชาชน ชาวตำบลเกาะยอและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

          หลาดริมเล@เกาะยอ  แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เปิดตัวครั้งแรกภายใต้ชื่อตลาดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ปัจจุบันมีผู้ค้าในตลาดกว่า 100 ราย และได้มีกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง  เป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 224 ของประเทศ และเป็นแห่งที่ 5 ของจังหวัดสงขลา เปิดทุกวันเสาร์ เวลา 12.00- 20.00 น.

เข้าชม 2,401 ครั้ง