ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงานรณรงค์บริโภคผักและผลไม้ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ บริเวณลานผัก ตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ : 28 ก.ย. 62
          เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ย.2562 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงานรณรงค์บริโภคผักและผลไม้ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ บริเวณลานผัก ตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

          กรมการค้าภายใน ร่วมกับตลาดในความส่งเสริมของกรมฯ ยกระดับตลาดให้มีหน้าที่เป็นกลไกในการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร โดยให้ความสำคัญมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนให้ “สินค้าเกษตรปลอดภัย” เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ดังนั้น ในการจัดเทศกาลกินเจในปีนี้กรมการค้าภายในได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ ตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมฯ คือ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) และผู้ประกอบการปลายทางที่ใช้วัตถุดิบผักและผลไม้จากเกษตรกรโดยตรงในปริมาณมาก ได้แก่ สมาคมภัตตาคารไทย ถือเป็นการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าผักและผลไม้ที่ครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

          โดยภายในงานจะมีการแข่งขันประกอบอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความหลากหลายของเมนูอาหารเจ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพและความครบถ้วนของสารอาหารตามหลักโภชนาการ โดยการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์ อาทิ ผัก/ผลไม้ออร์แกนิก ข้าวที่มีโภชนาการสูง เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่าง ถูกต้อง และการจำหน่าย อาหารปรุงสำเร็จและสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าออแกร์นิค รวมกว่า 43 คูหา เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวโดยตรง

          อีกทั้ง ยังได้มีพิธีปล่อยคาราวานขบวนรถผัก จากตลาดกลางสินค้าเกษตร ไปยังตลาดปลายทางต่างๆ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบประกอบการปรุงอาหารในร้านอาหารและ ภัตตาคารต่างๆ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ซึ่งเป็นตลาดกลางผักและผลไม้ ในความส่งเสริมของกรมฯ ในการรวบรวม เชื่อมโยง และกระจายผลผลิตทางการเกษตร ตามฤดูกาลจากแหล่งผลิตมาจำหน่ายโดยตรง ให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค

 

เข้าชม 2,059 ครั้ง