ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด จัดอบรมและประชุมเจรจาเชื่อมโยงซื้อขายมันสำปะหลังผ่านตลาดข้อตกลง ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ : 28 พ.ย. 62
          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดข้อตกลง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากตลาดข้อตกลง และประชุมเจรจาเชื่อมโยงซื้อขายมันสำปะหลังผ่านตลาดข้อตกลง ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น  โดยมีกลุ่มเกษตกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมดังกล่าว และมีเจรจาซื้อขายโดยใช้สัญญามาตรฐานของกรมการค้าภายใน จำนวน 11  สัญญา ปริมาณรวม  888 ตัน (หัวมันสด)

เข้าชม 1,520 ครั้ง