ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดกลางบางใหญ่ จ.นนทบุรี

วันที่ : 7 ธ.ค. 62
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดกลางบางใหญ่ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต ซึ่งมีการแนะนำวิธีการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ตามแบบฉบับผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อประหยัดใช้ โดยได้แกะกระเช้า เพื่อตรวจสอบรายการสินค้าให้ประชาชนได้เห็นวิธีการตรวจสอบ และตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่าย ชุดเครื่องสังฆภัณฑ์ ณ วัดคงคา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

เข้าชม 2,290 ครั้ง