ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและปาฐกถา เรื่อง ยกระดับธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น สู่ยุคดิจิทัล
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพฯ

วันที่ : 17 ส.ค. 63
          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและปาฐกถา เรื่อง "ยกระดับธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น สู่ยุคดิจิทัล" ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพฯ

เข้าชม 679 ครั้ง