ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอบางสะพานน้อย เปิดตัววิสาหกิจชุมชนภายใต้ โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่

วันที่ : 1 ก.ย. 63
วันที่ 1 กันยายน 2563 นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวจันทร์ธิดา กลัมพากร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดท้องถิ่นกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เปิดตัววิสาหกิจชุมชนภายใต้ โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย” ที่ตำบลปากแพรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เข้าชม 627 ครั้ง