ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สัมมนา เรื่อง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ใบประทวนสินค้าในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

วันที่ : 25 พ.ค. 52

      ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

เข้าชม 366 ครั้ง