ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สัมมนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น เชียงใหม่

วันที่ : 20 ส.ค. 52

      เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นรวมทั้งสรุปผลจากการสัมมนา 2 ครั้งที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมกรมการค้าภายใน จึงได้จัดทำโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ซึ่งจะจัดขึ้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมธาริน ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2552 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดภาคเหนือ และกลางตอนบน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด โทร 0 2547 5422

เข้าชม 571 ครั้ง