ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่องทิศทางของธุรกิจกับการเข้าสู่ AEC

วันที่ : 16 ส.ค. 55

      กรมการค้าภายใน ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง "ทิศทางของธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กับการเข้าสู่  AEC"


เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ จากผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555


เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ.โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ รายละเอียดตามหนังสือเชิญและกำหนดการที่แนบ


เข้าชม 491 ครั้ง