ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การสัมมนา เรื่อง เตรียมความพร้อมธุรกิจรับฝากเก็บสินค้ารับมือการปรับตัวสู่ AEC

วันที่ : 10 ก.ย. 56
        กรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการรับฝากเก็บในระบบโลจิสติกส์ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ตระหนักรู้ถึงโอกาส ความท้าทายผละผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงได้จัดสัมมนา เรื่อง "ธุรกิจการรับฝากเก็บสินค้า กับการปรับตัวเข้าสู่ AEC" ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 ณ ห้องทิพวรรณ 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรีดาวโหลดเอกสาร Power point ที่ได้จัดสัมนาไว้ดังนี้

     คุณกรกฎ ผดุงจิตต์-มุมมองจากภาคเอกชนคลังสินค้า

     คุณสุดา เขมาทานต์-กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

     คุณสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม-สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

     ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวินิช-ม.หอการค้าไทย

    ดาวโหลดรูปภาพที่ได้จัดสัมนา

เข้าชม 532 ครั้ง