ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ประกาศผลการประมูลข้าวสาร ครั้งที่ 5/2557 (ครั้งที่ 32)

วันที่ : 3 มิ.ย. 57

ประกาศผลการประมูลข้าวสาร ครั้งที่ 5/2557 (ครั้งที่ 32)


ณ ตลาดกลางประมูลข้าวสารจังหวัดนครสวรรค์ (ท่าข้าวกำนันทรง)


วันศุกร์ที่  30 พฤษภาคม 2557


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ผู้เสนอขาย มี 20 รายมีตัวอย่างข้าวที่เสนอขาย 27 ตัวอย่างเป็นข้าว 19 ชนิดปริมาณรวม 21,465 ตัน2. ผู้เสนอซื้อ มี - รายมีข้าวที่เสนอซื้อ - ชนิด ปริมาณ - ตันรวมข้าวที่เสนอซื้อ-เสนอขาย ทั้งสิ้น 21,465 ตัน3. ข้าวที่เสนอซื้อ-เสนอขาย เช่น ข้าวขาว 5% ข้าวหอมมะลิจังหวัดนครสวรรค์ ข้าวชัยนาท ข้าวอินทรีย์ ข้าวนึ่ง ปลายข้าว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น
ผลการประมูล
 

สามารถจับคู่ได้ 5 คู่  ปริมาณ 10,500 ตัน  มูลค่า  166.75 ล้านบาท ดังนี้


 

ผู้ขายผู้ซื้อชนิดข้าวราคา (บาท/กก.)ปริมาณ(ตัน)มูลค่า(ล้านบาท)1โรงสีไฟไทยเสรีบจ.เค.วี.ซี ไรซ์ นครสวรรค์ข้าวนึ่ง15.505,00077.502โรงสีไฟย่งฮงจั้วบจ.นครสวรรค์ค้าข้าวข้าวหอมมะลิจังหวัดนครสวรรค์31.502006.303บจ.นครสวรรค์หวังดีไรซ์มิลล์บจ.นครสวรรค์ค้าข้าวข้าวขาว 5% (ใหม่)14.702,00029.404บจ.ข้าวเจริญกิจบจ.จีเอ็นไรซ์เทรดดิ้งข้าวขาว 5%14.703,00044.105โรงสีไฟย่งฮงจั้วบจ.นครสวรรค์ค้าข้าวข้าวหอมมะลิจังหวัดนครสวรรค์31.503009.45รวม10,500166.75กรมการค้าภายใน

เข้าชม 287 ครั้ง