ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ผลการประมูลข้าวสาร ณ ตลาดกลางประมูลข้าวสาร ครั้งที่ 1-34

วันที่ : 29 ก.ค. 57


เข้าชม 373 ครั้ง