ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานพิธีลงนามในสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ในงาน

วันที่ : 22 พ.ค. 58

       นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์  รองอธิบดีกรมการค้าภายใน  เป็นประธานพิธีลงนามในสัญญาการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง ภายใต้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ในงาน “กินผลไม้ไทย ใช้ OTOP มอบสุขทั่วไทย” ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  โดยทำสัญญาระหว่างบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กับ กลุ่มเกษตรกรบ้านแสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด สินค้าที่ตกลงซื้อขาย จำนวน ๔ ชนิด ได้แก่  เงาะ  จำนวน ๔๐๐ ตัน  มังคุด จำนวน ๓๐๐ ตัน  ลองกอง จำนวน ๘๐ ตัน  สละ จำนวน ๘๐ ตัน 

เข้าชม 363 ครั้ง