ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงานประมูลข้าวสาร ณ ตลาดกลางประมูลข้าวสารจังหวัดนครสวรรค์ (ท่าข้าวกำนันทรง) วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

วันที่ : 26 พ.ค. 58                 นายสุชาติ  สินรัตน์  รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และนายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานประมูลข้าวสาร ณ ตลาดกลางประมูลข้าวสารจังหวัดนครสวรรค์ (ท่าข้าวกำนันทรง) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  โดยมีผู้เสนอซื้อ-ผู้เสนอขาย จำนวน ๒๐ ราย  และมีตัวย่างข้าว จำนวน ๓๑ ตัวอย่าง ปริมาณรวมข้าวที่เสนอซื้อ-เสนอขาย ๑๓,๘๖๕ ตัน  นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานมหกรรมข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ปี 2558 จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพข้าวและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสินค้าข้าว เพื่อขยายช่องทางการค้า สู่ตลาดสากลและ AEC รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจข้าวของกลุ่มจังหวัด และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้าข้าวของกลุ่มจังหวัดและของประเทศในอนาคต กิจกรรมภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว และข้าวแปรรูปคุณภาพเยี่ยมจากผู้ประกอบการโดยตรง นิทรรศการการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป


เข้าชม 397 ครั้ง