ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด สำรวจเพื่อเชื่อมโยงการซื้อขาย "แตงโมปลอดสารพิษ" ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

วันที่ : 28 พ.ค. 58

            กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ได้ออกสำรวจแปลงเพาะปลูกและพบปะเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมปลอดสารพิษ เพื่อนำข้อมูลมาใช้พัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้า "แตงโมปลอดสารพิษ" ผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ณ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  โดยแตงโมที่เกษตรกรเพาะปลูกดังกล่าว จะเป็นพันธุ์ตอปิโด รันรัน อพอลลโล่ สายน้ำผึ้ง กินรี ๔๕๗ และพันธุ์ไร้เมล็ด การเพาะปลูกแตงโมเป็นแบบปลอดสารพิษ ซึ่งเกษตรกรจะดูแลแปลงเพาะปลูกมากเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้มีสารปนเปื้อน นอกจากนี้ กองฯ ยังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาผลผลิต พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง อันจะนำไปสู่การเชื่อมโยงซื้อขายผลผลิตผ่านตลาดข้อตกลง---------------------------------------------------


เข้าชม 366 ครั้ง