ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง ณ ห้องประชุมสุขสถิตย์ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันที่ : 2 ก.ค. 58           กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด  ประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในระหว่าง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม ๐๕ (ผู้ขาย) กับโรงพยาบาลวังน้ำเย็น (ผู้ซื้อ) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม ๐๕ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์พืช ผู้แทนชมรมผู้นิยมสมุนไพร ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ผู้แทนการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนเกษตรจังหวัดสระแก้ว และผู้แทนกรมการค้าภายใน รวมประมาณ ๒๑ คน  สินค้าที่ตกลงซื้อขายประเภทสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน กระเจี๊ยบ ฟ้าทะลายโจร  เป็นต้น รวมปริมาณ  ๓.๐๑๗ ตัน


เข้าชม 372 ครั้ง