ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง ณ ตลาดศรีเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันที่ : 6 ก.ค. 58
          นายวัชรศักดิ์  พรหมบุญ  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง ตามโครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตรจากประเทศเมียนมา กับผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ประกอบการค้าผลไม้จากเกาะสอง มะริด และทวาย ประเทศเมียนมา ผู้แทนผู้ประกอบการค้าผลไม้ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้แทนผู้ประกอบการค้าจังหวัดระนอง ผู้แทนกรมการค้าภายใน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระนองและจังหวัดราชบุรี รวมประมาณ ๖๐ คน
เข้าชม 361 ครั้ง