ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

วันที่ : 6 มี.ค. 58


         กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด  ประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด ผู้แทน หจก.โรงสีข้าวสินทรัพย์ถาวร ผู้แทนโรงสีสุพรรณธัญญา ผู้แทนบริษัท โรงสี อ.การเกษตร ๒๐๑๑ จำกัด พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี การค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้แทนจากกรมการค้าภายใน รวมประมาณ ๒๕ คน  โดยในการประชุมดังกล่าว ได้ตกลงซื้อขายข้าวเปลือกปทุมธานี และทำสัญญาข้อตกลงฯ จำนวน ๒ สัญญา ปริมาณรวม ๒,๒๐๐ ตัน ประกอบด้วย หจก.โรงสีข้าวสินทรัพย์ถาวร โดยนายทนงค์ ฉิมพันธ์ (ผู้ซื้อ) กับสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด (ผู้ขาย) จำนวน ๑,๒๐๐ ตัน และสหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด (ผู้ขาย) จำนวน ๑,๐๐๐ ตัน

เข้าชม 326 ครั้ง