ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดสุโขทัย (โรงสีโชคชัยธัญญกิจ)

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท โรงสีโชคชัยธัญญกิจ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 116/5 หมู่ 1 ถนน สิงหวัฒน์ (สุโขทัย-พิษณุโลก) ก.ม.29 ตำบล บ้านใหม่สุขเกษม อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 055-601-011
โทรสาร : 055-601-022

เข้าชม 2,817 ครั้ง


สำนักงาน


เครื่องชั่งสินค้าเกษตร


ลานตาก

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 116/5 หมู่ 1 ถนน สิงหวัฒน์ (สุโขทัย-พิษณุโลก) ก.ม.29 ตำบล บ้านใหม่สุขเกษม อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 055-601-011 โทรสาร : 055-601-022

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดสุโขทัย (โรงสีโชคชัยธัญญกิจ)