ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 34 หมู่ 1 ถนน เขาทราย-วังทอง ตำบล วังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร 66180
โทรศัพท์ : 056-695-156
โทรสาร : 056-695-249
อีเมล์ : wangsaipoon@hotmail.com
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 2,211 ครั้ง

ลานตาก


โกดัง


รถตัก


ที่จอดรถ


ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บริษัท พิจิตรศรีเกษตรไรซ์ จำกัด
สินค้าที่จำหน่าย : รับซื้อข้าวเปลือก
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 10 ม.3 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 056-619719
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 1 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 2 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 34 หมู่ 1 ถนน เขาทราย-วังทอง ตำบล วังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร 66180
โทรศัพท์ : 056-695-156 โทรสาร : 056-695-249

ราคาสินค้าเกษตรของ สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด