ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยธานีทรัพย์รวงทอง

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยธานีทรัพย์รวงทอง
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 123 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งโพ อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 0-5697-1526 , 0-5697-1557
โทรสาร : 0-5697-1525-7
อีเมล์ : MK00037@dit.co.th

เข้าชม 2,681 ครั้งสถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 123 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งโพ อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 0-5697-1526 , 0-5697-1557 โทรสาร : 0-5697-1525-7

ราคาสินค้าเกษตรของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยธานีทรัพย์รวงทอง