ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดฟุกเทียน (บริษัท กรดซิลิคอน ผลิตภันฑ์ตรา เอชโฟร์เอสโอโฟร์ จำกัด)

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท กรดซิลิคอน ผลิตภันฑ์ตรา เอชโฟร์เอสโอโฟร์ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 99 หมู่ 3 ถนน อัมพวัน ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-582-341-2
โทรสาร : 074-582-303 , 074-357-731

เข้าชม 2,968 ครั้ง
สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 99 หมู่ 3 ถนน อัมพวัน ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-582-341-2 โทรสาร : 074-582-303 , 074-357-731

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดฟุกเทียน (บริษัท กรดซิลิคอน ผลิตภันฑ์ตรา เอชโฟร์เอสโอโฟร์ จำกัด)