ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทุ่งนาทอง (ตลาดกลางผักและผลไม้ ไชยศิวาทัตต์)

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยศิวาทัตต์
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 29 ถนน ถีนานนท์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-812290
โทรสาร : 043-812290, 043-812672
อีเมล์ : MK00076@dit.co.th
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 3,290 ครั้งห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 11 ห้อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 1 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 29 ถนน ถีนานนท์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-812290 โทรสาร : 043-812290, 043-812672

ราคาสินค้าเกษตรของ ทุ่งนาทอง (ตลาดกลางผักและผลไม้ ไชยศิวาทัตต์)