ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางสินค้าผลไม้จังหวัดตราด

ประวัติความเป็นมา

     สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จัดตั้งเมื่อวันที 15 มีนาคม 2554 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องการบริหารจัดการด้านการตลาดผลไม้ และระบายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรเปิดทุกวัน เวลา 08.30 - 20.00 น.


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออก จังหวัดตราด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 108 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งนนทรี อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด 23130
โทรศัพท์ : 039-510951
โทรสาร : 039-510951
อีเมล์ : TraTfriuits_export@hotmail.com

Facebook : www.facebook.com/สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด-จำกัด-918029944959454/home
เข้าชม 2,742 ครั้ง


ภาพจาก www.facebook.com/สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด-จำกัด-918029944959454/home


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 0 ป้าย


เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก จำนวน 1 เครื่อง


รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 5 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 1 คัน


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 30 คัน


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 27 ห้อง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 108 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งนนทรี อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด 23130
โทรศัพท์ : 039-510951 โทรสาร : 039-510951

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางสินค้าผลไม้จังหวัดตราด