ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ภิตินันท์พืชผล (สุจินดาพืชผล)

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : สุจินดาพืชผล
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 55/14 หมู่ 2 หมู่บ้าน นาเมือง ซอย - ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล ยางงาม อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67220
โทรศัพท์ : 056-789-139-40
โทรสาร : 056-565-271
อีเมล์ : sujinda-apn@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://apNCCTV.ayndns.org:84/admin

เข้าชม 2,695 ครั้ง

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ชื่อ-สกุล : นางภิตินันท์ ภูมวรรณรินทร์
ที่อยูู่ : 55/14 หมู่ 2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1785-2079
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 10 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 2 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 100 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 5 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 10 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 2 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 6 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 3 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 3 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 12 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 55/14 หมู่ 2 หมู่บ้าน นาเมือง ซอย - ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล ยางงาม อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67220
โทรศัพท์ : 056-789-139-40 โทรสาร : 056-565-271

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ภิตินันท์พืชผล (สุจินดาพืชผล)