ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ท่าข้าวทุ่งทอง (บริษัท ไทยสถาวร เทรดดิ้ง จำกัด)

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท ไทยสถาวร เทรดดิ้ง จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 14/7 หมู่ 6 ถนน พระราม 2 ตำบล พรหมนิมิต อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ 60210
โทรศัพท์ : 02-4905704-5
โทรสาร : 02-4905706
อีเมล์ : marketing@thaisataworn.com

Facebook : https://www.facebook.com/Thaisataworn/
เข้าชม 2,663 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 14/7 หมู่ 6 ถนน พระราม 2 ตำบล พรหมนิมิต อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ 60210
โทรศัพท์ : 02-4905704-5 โทรสาร : 02-4905706

ราคาสินค้าเกษตรของ ท่าข้าวทุ่งทอง (บริษัท ไทยสถาวร เทรดดิ้ง จำกัด)