ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดคุณย่าทองใบ

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดคุณย่าทองใบ อำเภอสำโรงทาบ เป็นตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก ที่ได้รับโลห์รางวัลติดต่อกัน ๕ ปี ตลาดมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม มีการปิดป้ายแสดงราคา และเครื่องชั่งมีมาตรฐาน


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เนื้อปลา อาหารทะเล ขนมหวาน อาหารปรุงสำเร็จ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ

จำนวนแผงค้า : 145
ขนาดพื้นที่ : 3.00  ไร่
ก่อตั้งเมื่อ : 2 เมษายน 2525
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 3 มิถุนายน 2556
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 05.00-18.00

เข้าชม 1,296 ครั้ง


ภายในตลาดคุณย่าทองใบ


ภายในตลาดคุณย่าทองใบ


ภายในตลาดคุณย่าทองใบ


แผงค้าภายในตลาดคุณย่าทองใบ


แผงค้าภายในตลาดคุณย่าทองใบ


ภายในตลาดคุณย่าทองใบ


รางวัล ตลาดที่ได้มาตรฐาน ตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก ติดต่อกัน 5 ปี หน่วยงาน : กระทรวงสาธารณสุข


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   407 หมู่ 1 ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ สำโรงทาบ จังหวัด สุรินทร์ 32170
โทรศัพท์ : 044-569-106   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดคุณย่าทองใบ