ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดเช้าแม่ลาน้อย

ประวัติความเป็นมา


ข้อมูลทั่วไป


จำนวนแผงค้า : 40
ขนาดพื้นที่ : 1.00  งาน
ก่อตั้งเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2500
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 19 ตุลาคม 2559
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 03.00-08.00

เข้าชม 541 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   หมู่ 1 ตำบล แม่ลาน้อย อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58120
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดเช้าแม่ลาน้อย