ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดบึงโขงหลง

ประวัติความเป็นมา

          บึงโขงหลง  เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ อันดับที่ 1,098 ของโลก อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับที่ 2 ของประเทศไทย มีความจุที่ระดับเก็บกัก 12 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ชาวบึงโขงหลงและเซกาได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลงเพื่อป้องกันอุทกภัย และนำน้ำจากบึงไปพัฒนาการเกษตรให้ได้เต็มที่ เพื่อการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ และการเพาะปลูก ตลอดจนแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดด้วย บริเวณรึมบึงเป็นแหล่งวางไข่ของนกหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นนกเป็ดน้ำและนกชายน้ำ และปกคลุมไปด้วยดงของแห้วทรงกระเทียม หม้อข้าวหม้อแกงลิง กกสามเหลี่ยม และผักไผ่น้ำ กลางผิวน้ำของบึงจะพบบัวสายและบัวหลวง ส่วนใต้น้ำจะพบสาหร่ายหางกระรอก สันตะวาใบพาย และผักบุ้ง และพืชน้ำที่ขึ้นรอบ ๆ เกาะแก่งจะเป็นแพงพวยน้ำและบอน         สวนสาธารณะบึงโขงหลงแห่งนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ท่องเที่ยว ได้เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอบึงโขงหลง ที่จะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นศูนย์รวมสินค้าที่ผลิตมาจากคนในชุมชนเพื่อกระจายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : สินค้าชุมชน สินค้า OTOP/SMEs

จำนวนแผงค้า : 21
ก่อตั้งเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2561
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2561
วันเปิดทำการ : เสาร์  อาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ : 08.30-18.00 น.

เข้าชม 373 ครั้ง
สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : บริเวณสวนสาธารณะบึงโขงหลง  ซอย บัวขาว ตำบล บึงโขงหลง อำเภอ บึงโขงหลง จังหวัด บึงกาฬ 43220
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดบึงโขงหลง