ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดท่าเรือท่องเทียวชุมชนบ้านเดื่อ

ประวัติความเป็นมา

ตลาดต้องชมท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ เปิดบริการทุกวันพุธและวันที่นักท่องเที่ยวมา ซึ่งสินค้าจะเป็นสินค้าในชุมชน มีจุดชมวิวสวยๆนั่ง ชมโขง หย่อนขา กินปลาจุ่ม มีบริการนวดแผนไทย ล่องเรือชมโขง


ข้อมูลทั่วไป


จำนวนแผงค้า : 50
ก่อตั้งเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2561
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2561
วันเปิดทำการ : พุธ 
เวลาเปิดทำการ : 15.00 น. เป็นต้นไป

เข้าชม 187 ครั้งการแสดงเยาวชนแหล่งท่องเทียวทางเรือ


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : หน้าวัดอุทุมพร  ตำบล บ้านเดื่อ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดท่าเรือท่องเทียวชุมชนบ้านเดื่อ