ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

หลาดชุมทางทุ่งสง

ประวัติความเป็นมา

          เทศบาลเมืองทุ่งสงได้มีการวางผังพื้นที่ของเมือง กำหนดย่านวัฒนธรรมของเมืองและจัดทำโครงการถนนคนเดิน “หลาดชุมทางทุ่งสง” ขึ้นเพื่อให้เป็นการดำเนินโครงการอย่างมีส่วนร่วม จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการประชาคมวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสง กำหนดจัดกิจกรรมนำร่องในพื้นที่ย่านวัฒนธรรม ผลักดันให้เกิดตลาดวัฒนธรรมภาคใต้วิถีใต้และภูมิปัญญาใต้ชื่อว่า “ตลาดชุมทางทุ่งสง” บนถนนชัยชุมพล ซึ่งมีความยาวประมาณ 160 เมตร พื้นที่รวม 2,275 ตารางเมตร มีชาวทุ่งสงทุกคนเป็นเจ้าของตลาดจึง เป็นตลาดของคนทุ่งสงอย่างแท้จริง 

          หลาดชุมทางทุ่ง ตั้งอยู่บริเวณถนนชัยชุมพล ตั้งแต่สี่แยกชนปรีดาถึงหอนาฬิกาทุ่งสง โดยเปิดจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม อาหารพื้นถิ่นและเครื่องดื่ม การแสดงพื้นบ้านและการแสดงร่วมสมัย เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าของเมืองทุ่งสงให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ตลาดสินค้าปลอดภัย อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษ์โลก เน้นสร้างความสุขให้ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และสิ่งแวดล้อม นอกจากจะมีการจำหน่ายอาหาร สินค้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังมีพื้นที่เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งการแสดง งานฝีมือ สิ่งประดิษฐ์ หัตถกรรมจากวัสดุท้องถิ่น ด้วยฝีมือคนในท้องถิ่นด้วย เป็นการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน โดยประชาชนอย่างแท้จริง


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : อาหารมีให้เลือกเยอะมาก ทั้งขนม เครื่องดื่ม มาเลือกตามที่ชอบเลย ที่นี่จะได้พบขนมพื้นบ้านตั้งแต่คุณยังเด็ก อาหารที่หากินยาก และไม่ใช่แค่อาหารท้องถิ่นของทุ่งสงเท่านั้น

ขนาดพื้นที่ : 2,275.00  
ก่อตั้งเมื่อ : 14 มกราคม 2561
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 1 กรกฏาคม 2561
วันเปิดทำการ : อาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ : 12.00-20.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/ladchumthangthungsong

เข้าชม 2,612 ครั้ง

ภาพจาก https://www.facebook.com/ladchumthangthungsong

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : บริเวณถนนชัยชุมพล ตั้งแต่สี่แยกชนปรีดาถึงหอนาฬิกาทุ่งสง  ถนน ชัยชุมพล ตำบล ปากแพรก อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110
   


ราคาสินค้าเกษตรของ หลาดชุมทางทุ่งสง