ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ถนนคนเดินขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

          ถนนคนเดินขอนแก่น นับเป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 3 ในจังหวัด และลำดับที่ 213 ของประเทศ การจัดตั้งตลาดเป็นการช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านในชุมชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ทั้งสินค้าอาหาร สินค้าที่มาจากฝีมือของผู้ขายเอง หรือเป็นสินค้าทำมือ งานศิลปะ ซึ่งตลาดจะช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่แพร่หลายตลาดมีพื้นที่สำหรับการแสดงของเยาวชนรุ่นใหม่ มีการแบ่งโซนจำหน่ายสินค้าอย่างชัดเจน มีป้ายแสดงราคาสินค้า และเครื่องชั่งกลางตามเอกลักษณ์พาณิชย์ และมีการกระตุ้นให้ผู้บริโภครักษาสิทธิในการเปรียบเทียบราคาและปริมาณสินค้า


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : แหล่งจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ทั้งสินค้าอาหาร สินค้าที่มาจากฝีมือของผู้ขายเอง หรือเป็นสินค้าทำมือ งานศิลปะ

ก่อตั้งเมื่อ : 1 สิงหาคม 2561
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 21 กรกฏาคม 2561
วันเปิดทำการ : เสาร์ 
เวลาเปิดทำการ : 17.00-22.00 น.

เข้าชม 440 ครั้ง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : ถนนหน้าศาลากลางจังหวัด  ซอย หน้าศูนย์ราชการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ถนนคนเดินขอนแก่น