ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

กาดสามวัด

ประวัติความเป็นมา

          กาดสามวัด เป็นตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 6 ของ จ.น่าน โดยตลาดจัดกิจกรรมบริเวณวัดหนองแดง ต.เปือ อ.เชียง กลาง  มีระยะทางห่างจาก อ.เมืองน่าน ประมาณ 70 กม. ซึ่งวัดหนองแดงแห่งนี้ เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ภายในวัดหนองแดง มีจุดที่น่าสนใจหลายจุด เช่น ช่อฟ้าพระอุโบสถสลักรูปนกหัสดีลิงค์ วิหารไทลื้อ ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.2524 และภายในวิหารยังมีพระบัวเข็ม พระประธานประดิษฐานบนฐานชุกชี เรียกว่า นาคบัลลังก์ บริเวณด้านหลังพระประธาน มีจิตรกรรมฝาผนังโบราณเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ และ พิพิธภัณฑ์วัดหนองแดง


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : แหล่งจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร คุณภาพดี ราคาประหยัดจากแหล่งผลิต ชิมอาหารพื้นเมืองจากชาวไทลื้อ ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการขับซอ พร้อมกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย

ก่อตั้งเมื่อ : 17 สิงหาคม 2561
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 17 สิงหาคม 2561
วันเปิดทำการ : ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ : 06.00-18.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/watnongdeng

เข้าชม 837 ครั้ง
โบราณสถานวิหารไทลื้อวัดหนองแดง ใกล้ตลาด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : ลานวัฒนธรรมบ้านหนองแดง  หมู่ 1 ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน 55160
    การเดินทาง : มีระยะทางห่างจาก อ.เมืองน่าน ประมาณ 70 กม.


ราคาสินค้าเกษตรของ กาดสามวัด