ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ จะเปิดทำการในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. มีผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด จำนวน 75 ร้าน จำหน่ายสินค้าประเภทสินค้าชุมชน สินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตร และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้มีเอกลักษณ์พาณิชย์และคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เช่น การล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ชมนาข้าว นาบัว สวนกล้วยไม้ และสวนฟักข้าว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : จำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตร และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เช่น การล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ชมนาข้าว นาบัว สวนกล้วยไม้ และสวนฟักข้าว

ก่อตั้งเมื่อ : 23 กันยายน 2561
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 23 กันยายน 2561
วันเปิดทำการ : เสาร์  อาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ : 08.00-17.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/บ้านศาลาดิน-วิถีชุมชน-คนคลองมหาสวัสดิ์-1860761097510699/

เข้าชม 3,285 ครั้ง
สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์  58/2 หมู่ 3 หมู่บ้าน ศาลาดิน ตำบล มหาสวัสดิ์ อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์