ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง

ประวัติความเป็นมา

          เทศบาลเมืองพัทลุงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตลาดสดใหม่ หลังคาเหล็กรูปพรรณเมทัลชีส พร้อมจัดทำแผงจำหน่ายสินค้า ก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ คสล. ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ระบบอำนวยความสะดวก การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18.9 ล้านบาท


          การบริหารจัดการตลาดสด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้พ่อค้าแม่ค้าแต่ละโซนเลือกผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการบริหารจัดการตลาด ร่วมกันกำหนดระเบียบหรือข้อตกลงตลาดสด เพื่อถือปฏิบัติการอยู่ร่วมกัน พร้อมนี้เทศบาลได้จัดให้มีการจัดระบบภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะของกรมอนามัย ห้องอำนวยการตลาด โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ และมีบริการตาชั่งกลางตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในตลาดตลอดทั้งวัน ติดตั้งระบบเสียง เพื่อใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์ จัดทำป้ายชื่อโซนประเภทสินค้า ติดตั้งกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ดับเพลิง ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและประปา โดยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าตามความต้องการ


          นอกจากการสร้างตลาดสดขึ้นใหม่แล้ว เทศบาลเมืองพัทลุงยังได้รื้อถอนอาคารโรงรับจำนำเดิม ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของตลาดสด จัดสร้างเป็นศูนย์อาหารที่ได้มาตรฐาน เป็นลักษณะอาคาร 2 ชั้น มีห้องน้ำ ห้องส้วม และสำหรับผู้พิการ จำนวน 10 ห้อง ร้านค้าจำนวน 20 ราย เป็นศูนย์อาหารที่ได้มาตรฐาน และเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงอย่างยั่งยืน

ข้อมูลทั่วไป


ก่อตั้งเมื่อ : 1 มกราคม 2557
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 12 ตุลาคม 2561
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 02.00-20.00 น.

เข้าชม 670 ครั้ง
ที่มา : เทศบาลเมืองพัทลุง
ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางเบญญาภา จันทร์อักษร
ที่อยูู่ : 90 ม.8 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2661256
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.ปราณี จันทร์อักษร
ที่อยูู่ : 2/1 ม.9 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8371553
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายจำนงค์ จันทร์อักษร
ที่อยูู่ : 90 ม.8 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2661256
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายนิมล ถาวรานุรักษ์
ที่อยูู่ : 19 ม.13 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.จูอาภรณ์ ถาวรานุรักษ์
ที่อยูู่ : 27 ซ.4 ถ.เทพทิพพาอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3984419
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.จูอาภรณ์ ถาวรานุรักษ์
ที่อยูู่ : 27 ซ.4 ถ.เทพทิพพาอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางศรีพล เพชรขาวช่วย
ที่อยูู่ : 2 ซ.3 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0791727
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางศรีพล เพชรขาวช่วย
ที่อยูู่ : 2 ซ.3 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0791727
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางจิราพร เพชรขาวช่วย
ที่อยูู่ : 2 ซ.3 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6619508
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางจิราพร เพชรขาวช่วย
ที่อยูู่ : 2 ซ.3 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6619508
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางยินดี ปานเมือง
ที่อยูู่ : 15 ซ.4 ถ.เจริญดิษฐ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6850325
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางสัตตบงกช โชติเสน
ที่อยูู่ : 380 ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4677690
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางศิริวรรณ ทองไซร้
ที่อยูู่ : 92 ม.11 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 090-8825078
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางสุชาดา ศศิธร
ที่อยูู่ : 229 ม.11 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9687240
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางจิตติมา เรืองมี
ที่อยูู่ : 210 ม.6 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4781488
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางปลื้มกมล อนุสุนัย
ที่อยูู่ : 25 ม.2 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6598767
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางสุจินต์ แก้วพูล
ที่อยูู่ : 158 ม.7 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3970676
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางสุจินต์ แก้วพูล
ที่อยูู่ : 158 ม.7 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3970676
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางชะอ้อน รัตนพฤกษ์
ที่อยูู่ : 23 ม.4 ต.ลำปำ อ.เมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1950357
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางเยาวมาลย์ ไข่รอด
ที่อยูู่ : 319/1 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3994216
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางสุวรรณา วุ่นนุรักษ์
ที่อยูู่ : 220 ม.14 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3127116
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางสุวรรณา วุ่นนุรักษ์
ที่อยูู่ : 220 ม.14 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3127116
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายจำเริญ จังจาตุพร
ที่อยูู่ : 4 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9756745
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางรำไพ สมบัติมาก
ที่อยูู่ : 40 ซ.ดิษฐอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7960345
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายอนันต์ สมบัติมาก
ที่อยูู่ : 40 ซ.ดิษฐอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5758999
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางกัลยากร แก้วน้อย
ที่อยูู่ : 49 ซ.19 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางอาภรณ์ ศักดานุวัตร
ที่อยูู่ : 342 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-613485
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายไชยยุทธ ศักดานุวัตร
ที่อยูู่ : 342 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-613485
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.มณฑา ปานเจิม
ที่อยูู่ : 16 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-613485
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : นางวิมลรัตน์ เพ็งหนู
ที่อยูู่ : 86/5 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2881145
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : นายนิวัฒน์ เพ็งหนู
ที่อยูู่ : 8/1 ม.3 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-615169
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญศิริ เพ็งหนู
ที่อยูู่ : 86/6 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5404634
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : นางสุรัตดา รัตนโชติ
ที่อยูู่ : 101/1 ม.6 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2995128
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : นางละม้าย ชูกลิ่น
ที่อยูู่ : 58 ม.3 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7968038
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : นายสุชาติ ชูกลิ่น
ที่อยูู่ : 5/1 ม.3 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0804879
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : น.ส.กรรภิรมย์ ขุนชำนาญ
ที่อยูู่ : 5/1 ม.3 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7821040
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายสุจินต์ ทองเส้ง
ที่อยูู่ : 26 ซ.5/3 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1899663
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายแสงจันทร์ ทองเส้ง
ที่อยูู่ : 26 ซ.5/3 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1899663
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางนงเยาว์ ช่วยนุ้ย
ที่อยูู่ : 178/4 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2908495
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางนงเยาว์ ช่วยนุ้ย
ที่อยูู่ : 178/4 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2908495
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายประจวบ ช่วยนุ้ย
ที่อยูู่ : 178/4 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2977561
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.อาภรณ์ กาวลิ้ม
ที่อยูู่ : 358/6 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7106245
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.วรรณี ลิ้มเลิศรสสุคนธ์
ที่อยูู่ : 358/6 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0969065
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายจำเริญ จังจาตุพร
ที่อยูู่ : 4 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9756745
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางสุกัญญา ง่วนเส้ง
ที่อยูู่ : 41 ถ.ชมอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8582944
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายจิตติพร ตนุสรณ์สกุล
ที่อยูู่ : 217 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3385244
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายประเสริฐ ตนุสรณ์สกุล
ที่อยูู่ : 217/2 ม.9 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3385244
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางกุณณ์ฐาน์ บุญโยม
ที่อยูู่ : 217 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3385244
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางสมใจ หนูเซ้ง
ที่อยูู่ : 36 ซ.ดิษฐอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2719251
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : นางจินตนา เรืองอินทร์
ที่อยูู่ : 9 ม.7 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0990045
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : นางจินตนา เรืองอินทร์
ที่อยูู่ : 9 ม.7 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0990045
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : นางพา อ่อนน้อย
ที่อยูู่ : 23 ม.10 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0990045
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญศิริ เพ็งหนู
ที่อยูู่ : 86/6 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5404634
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : นางจำเนียร จาโร
ที่อยูู่ : 253 ถ.ดอนรุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2691233
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : รองเท้า
ชื่อ-สกุล : นางทัศวรรณ จีนเมือง
ที่อยูู่ : 190 หมู่ 2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : รองเท้า
ชื่อ-สกุล : นางทัศวรรณ จีนเมือง
ที่อยูู่ : 190 หมู่ 2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : น.ส.ถวิล จำนงค์จันทร์
ที่อยูู่ : 19/1 ถ.ทัณฑ์บำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7165878
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายพรทิพย์ ชูแสง
ที่อยูู่ : 120/1 ม.7 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8593370
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายพรทิพย์ ชูแสง
ที่อยูู่ : 120/1 ม.7 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8593370
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางวลัย เจริญวิภาสเจต
ที่อยูู่ : 89 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-613062
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางวลัย เจริญวิภาสเจต
ที่อยูู่ : 89 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-613062
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายรุ่งโรจน์ ศรีวิสุทธิพันธ์
ที่อยูู่ : 141 ม.9 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7325402
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : น.ส.สมนึก เอียดพรม
ที่อยูู่ : 99/4 ถ.เจริญดิษฐอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9675814
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : นางจิตติมา โกวิทดำรงสวัสดิ์
ที่อยูู่ : 10/3 ถ.ดิสราสาครินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางจิตรนภา มุณีจันทร์
ที่อยูู่ : 55 ถ.พุ่มสว่าง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4756513
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : นางน้ำฝน โรจนแพทย์
ที่อยูู่ : 27 ซ.32 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 095-4409662
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : นางจุรีย์ แซ่จั่ง
ที่อยูู่ : 45 ถ.พุ่มสว่าง ต.คุหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0932914
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : รองเท้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.กิตติญา ชโยพิทักษ์
ที่อยูู่ : 60 ถ.นิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-611984
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : รองเท้า
ชื่อ-สกุล : นางวลัยภรณ์ ชโยพิทักษ์
ที่อยูู่ : 60 ถ.นิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-611984
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : รองเท้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.เกชพันธ์ ชโยพิทักษ์
ที่อยูู่ : 60 ถ.นิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-611984
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : รองเท้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.วลัยภรณ์ ชโยพิทักษ์
ที่อยูู่ : 60 ถ.นิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-611984
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : รองเท้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุชาดา แซ่โค้ว
ที่อยูู่ : 13/2 ถ.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2957133
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : รองเท้า
ชื่อ-สกุล : นายไพโรจน์ มีนยุทธ์
ที่อยูู่ : 13/2 ถ.คูหาสวรรค์ อ.เมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางจันทนา พรพุทธานนท์
ที่อยูู่ : 17 ถ.โสภณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8997151
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : รองเท้า
ชื่อ-สกุล : นางจันทนา พรพุทธานนท์
ที่อยูู่ : 17 ถ.โสภณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8997151
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางสาวปรานี คงดำ
ที่อยูู่ : 50 ม.1 ต.แหลมโตนด อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9676772
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : รองเท้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.นภา แซ่เต็ง
ที่อยูู่ : 14 ถ.เพียรยินดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-613396
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ซ่อมโทรศัพท์
ชื่อ-สกุล : นายสุวัฒน์ จันทราวิวัฒน์
ที่อยูู่ : 18/1 ซ.2 ถ.ราษฎร์ปราโมทย์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-5852515
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผ้ามือ 2
ชื่อ-สกุล : นางนันธี จีนสวัสดิ์
ที่อยูู่ : 127 ม.4 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0949570
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผ้ามือ 2
ชื่อ-สกุล : นางพิณ ก้าวลิ้ม
ที่อยูู่ : 128 ม.4 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0949570
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผ้ามือ 2
ชื่อ-สกุล : นางบุญเครือ เดชอนันต์ ณ พัทลุง
ที่อยูู่ : 208/3 ม.6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผ้ามือ 2
ชื่อ-สกุล : นางวีนัส ฉินสุวรรณ
ที่อยูู่ : 46 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3969741
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผ้ามือ2
ชื่อ-สกุล : นางวีนัส ฉินสุวรรณ
ที่อยูู่ : 46 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3969741
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผ้ามือ 2
ชื่อ-สกุล : นางบุญเครือ เดชอนันต์ ณ พัทลุง
ที่อยูู่ : 208/3 ม.6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผ้ามือ 2
ชื่อ-สกุล : นางบุญเครือ เดชอนันต์ ณ พัทลุง
ที่อยูู่ : 208/3 ม.6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผ้ามือ
ชื่อ-สกุล : น.ส.ภัทรภรณ์ ลีลาจริยกุล
ที่อยูู่ : 7 ถ.ดิษฐอินทร์1 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผ้ามือ
ชื่อ-สกุล : น.ส.ภัทรภรณ์ ลีลาจริยกุล
ที่อยูู่ : 7 ถ.ดิษฐอินทร์1 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : นายวิโรจน์ พัชระเศรษฐ์กุล
ที่อยูู่ : 85 ถ.เจริญดิษฐอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7327228
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นา.ส.บุญดี แซ่ตั้ง
ที่อยูู่ : 18/5 ตรอกครูฉ่ำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1938321
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางวัลลี อุ้ยตยสกุล
ที่อยูู่ : 18/2 ตรอกครูฉ่ำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-626701
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางอุษณีย์ คงวัฒนานนต์
ที่อยูู่ : 11 ถ.ราษฎร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-4924961
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : รองเท้า
ชื่อ-สกุล : นายอนันต์ มีนยุทธ์
ที่อยูู่ : 13/2 ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2957133
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : รองเท้า
ชื่อ-สกุล : นายอนันต์ มีนยุทธ์
ที่อยูู่ : 13/2 ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2957133
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : รองเท้า
ชื่อ-สกุล : นางยุพาพันธ์ มีนยุทธ์
ที่อยูู่ : 13/2 ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2957133
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.คำแปง ใจมาแก้ว
ที่อยูู่ : 1/6 ถ.เพียรพิบูลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 088-6523068
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางอุษา ใจมาแก้ว
ที่อยูู่ : 1/6 ถ.เพียรบูลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 088-6523068
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.วนิดา สิริศิวนารถ
ที่อยูู่ : 183 ม.11 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7386350
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายสามภพ มณีสะอาด
ที่อยูู่ : 33/1-2 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางสุรัตน์ มณีสะอาด
ที่อยูู่ : 33/1-2 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุพัฒน์ศิริ สอวัฒนชาติ
ที่อยูู่ : 144 ถ.วีระศักดิ์ราษฎร์พัฒนา อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุพิศธิญา สอวัฒนชาติ
ที่อยูู่ : 144 ถ.วีระศักดิ์ราษฎร์พัฒนา อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : โอท็อป
ชื่อ-สกุล : นางประคอง เดชปรารมณ์
ที่อยูู่ : 388 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : โอท็อป
ชื่อ-สกุล : นางพรพรรณ ชำนาญเวทย์
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางวนิดา จิรจริต
ที่อยูู่ : 13 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7492370
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางสุวรีย์ อนันต์ชัยวรกุล
ที่อยูู่ : 13 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7492370
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายเกรียงศักดิ์ นวลจุ้ย
ที่อยูู่ : 203 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8297517
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางเสาวนีย์ นวลจุ้ย
ที่อยูู่ : 203 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8297517
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางศิริพร หิรัญชุฬหะ
ที่อยูู่ : 446 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5934665
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมแห้ง
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวดี เศวตบุษกร
ที่อยูู่ : 65 ถ.โสภณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายสุดที่รัก รักล้วน
ที่อยูู่ : 47 ม.3 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมแห้ง
ชื่อ-สกุล : นางเพรียง จันทร์สกุล
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายธิวนันท์ พรหมมา
ที่อยูู่ : 202/197 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายธิวนันท์ พรหมมา
ที่อยูู่ : 202/197 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายอาทร ตุธินันทน์
ที่อยูู่ : 53/4 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายทักษิณา ทุเรทพล
ที่อยูู่ : 46-48 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-612192
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายภักดิ์ ช่วยบำรุง
ที่อยูู่ : 52 ซ.1 ถ.เสน่ห์เจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายอัคภาค อินทร์จันทร์
ที่อยูู่ : 46 ซ.1 ถ.เสน่ห์เจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมแห้ง
ชื่อ-สกุล : นางพัฒพิมล อินทร์จันทร์
ที่อยูู่ : 52 ซ.1 ถ.เสน่ห์เจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4685885
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายยุทธศักดิ์ กลับดี
ที่อยูู่ : 55 ซ.9 ต.เขาเจียก อ.เมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4685885
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมแห้ง
ชื่อ-สกุล : นางพุ่ม ช่วยบำรุง
ที่อยูู่ : 52 ซ.1 อ.เสน่ห์เจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7961274
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายสมมิตร ตุลาธน
ที่อยูู่ : 34 ม.5 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายสมมิตร ตุลาธน
ที่อยูู่ : 34 ม.5 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางปรานี ทิพย์แก้ว
ที่อยูู่ : 95 ถ.ราษฏร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1838413
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางปิติมา อิสโม
ที่อยูู่ : 23/1 ถ.ดิสราสาครินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-8987025
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสาคร บริมาตร
ที่อยูู่ : 35/3 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางรำพรรณ ชลไพศาล
ที่อยูู่ : 924 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1938323
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางอะเซียะ ปะหวัง
ที่อยูู่ : 56 ม.1 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-2567004
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางบุญเที่ยง กาญจนพันธ์
ที่อยูู่ : 168 ถ.คูหาเหนือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางรวยรื่น อ่อนน้อย
ที่อยูู่ : 263 ถ.ดอนรุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5996671
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางเบญจวรรณ ทองรักษ์
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องแกง
ชื่อ-สกุล : นายบุญฤทธิ์ ชูช่วย
ที่อยูู่ : 204 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2927375
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายธนวัต ฟองศิริกุล
ที่อยูู่ : 37/4-5 ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9636955
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสมใจ จันทร์ทิน
ที่อยูู่ : 88 ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-8916918
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางเฉลา ฟองศิริกุล
ที่อยูู่ : 259 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5992177
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายธกฤต ฟองศิริกุล
ที่อยูู่ : 255 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5992177
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางพรทิพย์ สุพรรณชนะบุรี
ที่อยูู่ : 13 ม.1 ต.ตำนาน อ.เมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางไสว ธรรมพิพัฒน์
ที่อยูู่ : 71 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-627628
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายพงษ์ศักดิ์ ขวดแก้ว
ที่อยูู่ : 57 ม.6 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6282291
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสาววราพร ผุดให้
ที่อยูู่ : 53 ต.โสภณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0791709
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายวิรัตน์ ผุดให้
ที่อยูู่ : 53 ต.โสภณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0791709
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางปวรรัตน์ เพิ่มเดช
ที่อยูู่ : 136 ม.2 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางปวรรัตน์ เพิ่มเดช
ที่อยูู่ : 136 ม.2 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางออนอุมา ทิพย์เพ็ง
ที่อยูู่ : 61/2 ม.15 ต.ชะม่วง อ.ควนขนุน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6712512
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องแกง
ชื่อ-สกุล : น.ส.กนิษฐา ห้วยแก้ว
ที่อยูู่ : 43/1 ราษฎร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8779042
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องแกง
ชื่อ-สกุล : น.ส.กนิษฐา ห้วยแก้ว
ที่อยูู่ : 43/1 ราษฎร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8779042
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องแกง
ชื่อ-สกุล : นางพวงพิศ ห้วยแก้ว
ที่อยูู่ : 82/143 ม.20 ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องแกง
ชื่อ-สกุล : นางธมลวรรณ สุขมี
ที่อยูู่ : 55 ม.6 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2933188
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องแกง
ชื่อ-สกุล : นางธมลวรรณ สุขมี
ที่อยูู่ : 55 ม.6 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2933188
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องแกง
ชื่อ-สกุล : นางธมลวรรณ สุขมี
ที่อยูู่ : 55 ม.6 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2933188
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายสุกิจ ทองปาน
ที่อยูู่ : 206 ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9633587
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายสุกิจ ทองปาน
ที่อยูู่ : 206 ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9633587
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางชีพ คงหนู
ที่อยูู่ : 206 ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9633587
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางอุไร น้อยศิริ
ที่อยูู่ : 4 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9749134
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางประนอม ชมบุญ
ที่อยูู่ : 35/5 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8100181
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายณัฐพงศ์ ชมบุญ
ที่อยูู่ : 35/5 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 090-4797985
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายสมหมาย เอียดภิรมย์
ที่อยูู่ : 189/5 ถ.ราษฎร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2864663
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสุขัง แก้วภิบาล
ที่อยูู่ : 27 ม.3 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9678417
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางพยอม ตันติรักษ์
ที่อยูู่ : 35 ถ.ยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7364710
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสิทธิชัย ภูมิลักษณ์
ที่อยูู่ : 4 ซ.3 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-2724961
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางมณิสรา ภูมิลักษณ์
ที่อยูู่ : 4 ซ.3 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-2724961
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสิทธิชัย ภูมิลักษณ์
ที่อยูู่ : 4 ซ.3 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4903949
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางจิตรา บัวเนียม
ที่อยูู่ : 215 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-627659
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายเฉลียว คงดำ
ที่อยูู่ : 53 ซ.ดิษฐอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2931902
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางลัดดา คงดำ
ที่อยูู่ : 53 ซ.ดิษฐอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2931902
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องแกง
ชื่อ-สกุล : นางวาสนา หมินหมัน
ที่อยูู่ : 12 ซ.3 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8973725
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องแกง
ชื่อ-สกุล : นางนิรอทิอ๊ะ หมินหมัน
ที่อยูู่ : 12 ซ.3 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8973725
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องแกง
ชื่อ-สกุล : นางพรวิภา สิริสม
ที่อยูู่ : 909 ถ.อภัยบริรักษ์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5428475
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายโกวิทย์ อ่อนทอง
ที่อยูู่ : 148 ม.11 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0269359
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางนุชรี กรัยนัยระวิวงศ์
ที่อยูู่ : 13/6 ถ.ประชาบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0791677
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายทำนุ กรัยนัยระวิวงศ์
ที่อยูู่ : 63 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-7330013
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางลี่ หนูบูรณ์
ที่อยูู่ : 50 ม.4 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-6301487
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายถาวร หนูหมอก
ที่อยูู่ : 112/1 ม.1 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8594154
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางศิริพร แก้วจุฑานิติกุล
ที่อยูู่ : 182/2 ถ.บ้านปากแพรก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6331325
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายอธิษฐ์ นวลแก้ว
ที่อยูู่ : 2/2 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1119160
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางธันนภัสถ์ นวลแก้ว
ที่อยูู่ : 2/2 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2948059
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายนิวัช แก้วตุด
ที่อยูู่ : 37/8 ถ.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9599370
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางวิวรรณ สมบูรณ์
ที่อยูู่ : 160 ม.1 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางแก้ว คภะสุวรรณ์
ที่อยูู่ : 51/3 ม.4 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางมยุรี ช่วยนุ้ย
ที่อยูู่ : 5 ม.3 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 095-8631120
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางอรอุมา ช่วยนุ้ย
ที่อยูู่ : 5 ม.3 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 095-8631120
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายสำราญ วงศ์รักษา
ที่อยูู่ : 60 ซ.2 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5698562
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางวาณี สิริวนารถ
ที่อยูู่ : 18/3 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9590665
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสุภา อึ้งตระกูล
ที่อยูู่ : 10/5 ถ.ดิสราสาครินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางธามน กฤตรัชตนันต์
ที่อยูู่ : 15 ซ.3 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1963212
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : น.ส.ปัทมาภรณ์ กฤตรัชตนันต์
ที่อยูู่ : 15 ซ.3 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายโสภาค กฤตรัชตนันต์
ที่อยูู่ : 15 ซ.3 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7828057
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางเอื้อมพร บุญเจริญ
ที่อยูู่ : 14 ซ.2 ถ.ราษฎร์ปราโมทย์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9763822
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสาคร บุญเจริญ
ที่อยูู่ : 14 ซ.2 ถ.ราษฎร์ปราโมทย์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9965545
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายโชติราช ชูสุวรรณ
ที่อยูู่ : 74/4 ถ.ประชาบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-611379
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางวรรณี สิงหพล
ที่อยูู่ : 92 ม.12 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสุขุมา สุธนพาภรณ์
ที่อยูู่ : 92 ม.12 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางประภาส โรจน์แพทย์
ที่อยูู่ : 41 ซ.30 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0923542
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางอุบลรัตน์ โรจน์แพทย์
ที่อยูู่ : 41 ซ.30 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0923542
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางวันดี ปลายแก้ว
ที่อยูู่ : 6 ซ.24 ถ.อภัยบริรักษ์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางจุไรวรรณ ยิ้มซ้าย
ที่อยูู่ : 38 ม.6 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2962899
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางเสาวภา อนุพินิจ
ที่อยูู่ : 668 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2962899
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายนัยติ เตียวอนันต์
ที่อยูู่ : 49/1 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายนัยติ เตียวอนันต์
ที่อยูู่ : 49/1 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายนัยติ เตียวอนันต์
ที่อยูู่ : 49/1 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายไพบูลย์ เตียวอนันต์
ที่อยูู่ : 66 ราษฏร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายไพบูลย์ เตียวอนันต์
ที่อยูู่ : 66 ราษฏร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายไพบูลย์ เตียวอนันต์
ที่อยูู่ : 66 ราษฏร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องแกง
ชื่อ-สกุล : นางสุคนธ์ หลักทรัพย์
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องแกง
ชื่อ-สกุล : นางมนฑา แสงเดช
ที่อยูู่ : 430 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1609034
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายทวิพล พุทธกูล
ที่อยูู่ : 41 ถ.ชมอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสุกัญญา ง่วนเส้ง
ที่อยูู่ : 41 ถ.ชมอินทร์ ต.คุหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8582944
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาย่าง
ชื่อ-สกุล : นายจิระพัฒน์ ง่วนเส้ง
ที่อยูู่ : 61 ถ.ชมอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8582944
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายคมกริช คงแก้ว
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องแกง
ชื่อ-สกุล : นายศุภกร พลายแสง
ที่อยูู่ : 67 ม.5 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2970702
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมจีน
ชื่อ-สกุล : นายวสันต์ ศรีนคร
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางนันทพร จันทร์อินทร์
ที่อยูู่ : 40 ม.1 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2693029
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางสมพร วัฒน์หนู
ที่อยูู่ : 31 ม.9 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2932777
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางมะลิ ชูสังข์
ที่อยูู่ : 55 ถ.คูหาเหนือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6324329
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางอุไรวรรณ เรืองเรนทร์
ที่อยูู่ : 5 ม.8 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3680748
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางกิ้มใช้ ก้าวอุดมธรรม
ที่อยูู่ : 31/3 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-6907484
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมสด
ชื่อ-สกุล : นางช้อย อินผอม
ที่อยูู่ : 79 ม.11 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-5833404
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมสด
ชื่อ-สกุล : นางช้อย อินผอม
ที่อยูู่ : 79 ม.11 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมสด
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุดา ขุนเจริญ
ที่อยูู่ : 74/1 ม.11 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5976305
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมสด
ชื่อ-สกุล : นายวิรัตน์ สายแก้ว
ที่อยูู่ : 110 ม.11 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5952079
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมสด
ชื่อ-สกุล : นางเพรียง สายแก้ว
ที่อยูู่ : 132 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9654820
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมสด
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุดา ขุนเจริญ
ที่อยูู่ : 74/1 ม.11 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5976305
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมสด
ชื่อ-สกุล : นางมาลี คงแก้ว
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมสด
ชื่อ-สกุล : นายโกวิทย์ หนูคง
ที่อยูู่ : 20 ม.9 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1979527
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมสด
ชื่อ-สกุล : นายโกวิทย์ หนูคง
ที่อยูู่ : 20 ม.9 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-6334746
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจวรรณ ทองรักษ์
ที่อยูู่ : 251 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6987966
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางเรียบร้อย หนูเกตุ
ที่อยูู่ : 45 ม.10 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8697717
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางยินดี วาดแสง
ที่อยูู่ : 67/2 ม.8 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5351446
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางสาวมณีรัตน์ คงสีทอง
ที่อยูู่ : 157 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางสำราญ ภูมิสิงหราช
ที่อยูู่ : 10 ถ.ราษฎร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1938557
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางสีวรรณ เทพขวัญ
ที่อยูู่ : 33 ม.1 ต.พนมวังค์ อ.ควนขนุน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางสารภี ช่วยศรีนวล
ที่อยูู่ : 159 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-8627323
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางจารุวรรณ เจริญรัตนมงคล
ที่อยูู่ : 59/12 ถ.นิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0786483
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางประภัสสร รู้รักษ์
ที่อยูู่ : 8/1 ตรอกครูฉ่ำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-8979762
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเหนียว
ชื่อ-สกุล : นางสินีนารถ พรหมดนตรี
ที่อยูู่ : 8/1 ตรอกครูฉ่ำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นายชาญชัย มีส่วน
ที่อยูู่ : 31 ถ.คูหาเหนือ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมจีน
ชื่อ-สกุล : นางนิตยา มีส่วน
ที่อยูู่ : 31 ถ.คูหาเหนือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 090-7196301
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางยุพา หากิน
ที่อยูู่ : 38 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางจารุวรณ วิมล
ที่อยูู่ : 8/1 ตรอกครูฉ่ำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-626989
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางกิตฟ้า หนูฤทธิ์
ที่อยูู่ : 70 ม.1 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7357225
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นายณภัทร หนูฤทธิ์
ที่อยูู่ : 70 ม.1 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7357225
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นายจตุรภัทร หนูฤทธิ์
ที่อยูู่ : 170/7 ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7357225
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นายพิเชษฐ์ เพชรเพ็ญ
ที่อยูู่ : 6 ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7486682
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางสังวาล คงเล็ก
ที่อยูู่ : 36 ซ.1 ถ.บ้านสวนดอกไม้ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นายสาโรจน์ เมืองไข่
ที่อยูู่ : 384/2 ม.2 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3979710
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางจิน ชมเชย
ที่อยูู่ : 55 ม.11 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-2154350
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางพลัด หนูหลง
ที่อยูู่ : 61/1 ม.3 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3995747
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางนันทิญา สุตะนุกะมัง
ที่อยูู่ : 136 ม.9 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางวรรณา สายคติกรณ์
ที่อยูู่ : 42/6 ถ.ประชาบาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9996056
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นายวิชัช สายคติกรณ์
ที่อยูู่ : 42/6 ถ.ประชาบาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7381859
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางจำเนียร อนัธ
ที่อยูู่ : 253 ถ.ดอนรุน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางอารีย์ บุญมา
ที่อยูู่ : 189/7 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางเวียน ทิพย์นุ้ย
ที่อยูู่ : 164 ม.10 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8213564
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางสาวจูเลี่ยน แซ่อึ้ง
ที่อยูู่ : 169/13 ถ.ราษฎร์ปราโมทย์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3960146
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางสมพร ชุมนพรัตน์
ที่อยูู่ : 28/2 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1374375
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางอุไร ทองขาว
ที่อยูู่ : 94 ม.8 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-8865831
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวต้ม
ชื่อ-สกุล : นางสาวละเมียด ศรีเมืองรักษ์
ที่อยูู่ : 26 ซ.2 ถ.ราษฎร์ปราโมทย์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมครก
ชื่อ-สกุล : นางสาวอมร เอียดแจ่ม
ที่อยูู่ : 30 ถ.คูหาใต้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวยำ-เต้าคั้ว
ชื่อ-สกุล : นางประกอบ เทอดเกียรติกุล
ที่อยูู่ : 63/11 ม.9 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูปิ้ง
ชื่อ-สกุล : น.ส.บัวลี่ สวัสดิ์ราช
ที่อยูู่ : 7/2 ม.2 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีษะเกต อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางน้อม เกตุแก้ว
ที่อยูู่ : 63/12 ถ.โสภณอุทิศ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางสิทธิ์ อินทฤทธิ์
ที่อยูู่ : 185 ม.6 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ก๋วยเตี๋ยวผัด
ชื่อ-สกุล : นางแซ่ม้อย จันทราภิวัฒน์
ที่อยูู่ : 18/1 ซ.2 ถ.ราษฎร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางยุพาพันธ์ ชุมคช
ที่อยูู่ : 23/1 ม.10 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2492258
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางสาวหยิ่วฟ้า แซ่ลิ้ว
ที่อยูู่ : 90/12 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6551223
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : หยั่งฟ้า
ที่อยูู่ : 90/12 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9496190
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางน้อย ทองบุญ
ที่อยูู่ : 77 ม.11 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-0595100
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางกาญจนา มากเจริญ
ที่อยูู่ : 118/5 ม.10 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0716165
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางนันทา นิลสุวรรณ
ที่อยูู่ : 19 ม.10 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6563521
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางวรรณา ชูช่วย
ที่อยูู่ : 204 ถ.ดอนรุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางธันยนันท์ วงศ์ประเสริฐ
ที่อยูู่ : 251 ถ.ดอนรุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวต้ม
ชื่อ-สกุล : นางสมบูรณ์ ท่อนทอง
ที่อยูู่ : 78 ถ.โสภณอุทิศ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางสมเจตน์ ขุนจันทร์
ที่อยูู่ : 23 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-613593
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางศุภลักษณ์ ขุนจันทร์
ที่อยูู่ : 23 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8341346
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางนิรา มากเจริญ
ที่อยูู่ : 36/2 ม.6 ต. ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมจีบ
ชื่อ-สกุล : นางอรอุมา เต็มราม
ที่อยูู่ : 272 ม.2 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2964199
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางกิ้มพัว นันทภิญโญภาพ
ที่อยูู่ : 1 ซ.2 ถ.โสภณดิษฐ์อินทร์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นายจเรวัฒ หนูราม
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางประคิ่น ชนะรัตน์
ที่อยูู่ : 175 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5326327
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมชั้น
ชื่อ-สกุล : นางสุกัญญา บุญโญประสิท
ที่อยูู่ : 15/5 ถ.ทัณฑ์บำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมแพ็ค
ชื่อ-สกุล : นายสุรพล แก้วอักษร
ที่อยูู่ : 14 ถ.ยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมจีน
ชื่อ-สกุล : นางมยุรา อัจฉริยะอุสาห์
ที่อยูู่ : 246 ม.9 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1169472
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิวิมล ปทุมจุลานันท์
ที่อยูู่ : 40/3 ม.4 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5659308
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นายจเรวัฒน์ เต็มดี
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเหนียวปิ้ง
ชื่อ-สกุล : นางประภาส จันทระ
ที่อยูู่ : 46/3 ม.4 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7165352
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นายสมเกียรติ จันทระ
ที่อยูู่ : 64 ม.12 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7165352
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : น.ส.กนกวรรณ นวลแก้ว
ที่อยูู่ : 102 ม.9 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางเสน สงสังข์
ที่อยูู่ : 276 ถ.เขตรถไฟ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5972388
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางเสน สงสังข์
ที่อยูู่ : 276 ถ.เขตรถไฟ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5972388
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางพิมพ์ศิริ วงศ์บุญ
ที่อยูู่ : 82/1 ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-5819029
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางพิมพ์ศิริ วงศ์บุญ
ที่อยูู่ : 82/1 ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-5819029
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางพิมพ์ศิริ วงศ์บุญ
ที่อยูู่ : 82/1 ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-5819029
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ดอกไม้สด
ชื่อ-สกุล : นายยอด อินทร์ทองปาน (เสียชีวิต)
ที่อยูู่ : 26/4 ถ.ดิษฐอินทร์ 2 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ดอกไม้สด
ชื่อ-สกุล : น.ส.ณัฐกฤตา ฝ้ายทอง
ที่อยูู่ : 91/1 ม.2 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4828602
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ดอกไม้สด
ชื่อ-สกุล : น.ส.ณัฐกฤตา ฝ้ายทอง
ที่อยูู่ : 91/1 ม.2 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4828602
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางเจียม คงเกื้อ
ที่อยูู่ : 65 ม.10 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6573183
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.ปราณีต พฤกษาเหตุ
ที่อยูู่ : 11 ถ.เวชรังสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-2577724
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางประคอง ศรีน้อย
ที่อยูู่ : 23/0 ม.10 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7327709
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพร อ่อนน้อย
ที่อยูู่ : 259 ถ.ดอนรุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1904957
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางจินดา พูลมุสิก
ที่อยูู่ : 247 ถ.ดอนรุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6922451
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายปราโมทย์ พูลมุสิก
ที่อยูู่ : 247 ถ.ดอนรุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6922451
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.อาภรณ์ พูลมุสิก
ที่อยูู่ : 247 ถ.ดอนรุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางพรรณจิรา อ่อนน้อย
ที่อยูู่ : 263 ถ.ดอนรุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5996671
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางพรรณจิรา อ่อนน้อย
ที่อยูู่ : 263 ถ.ดอนรุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ดอกไม้สด
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์เพ็ญ เปี่ยมช่วย
ที่อยูู่ : 2/1 ซ.24 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางละเมียด มูสิกะปะละ
ที่อยูู่ : 73/1 ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑาภร ทรงเดช
ที่อยูู่ : 7 ซ.1 ถ.บ้านสวนดอกไม้ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9757201
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางสุภาพ ทองหมุน
ที่อยูู่ : 9/1 ม.1 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4660632
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางมณฑิรา มีเดช
ที่อยูู่ : 26/1 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9616685
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางพริ้ง พงษ์เพชร
ที่อยูู่ : 33/1 ม.14 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-683446
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุมาลี ผอมดำ
ที่อยูู่ : 69 ม.2 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางอิ่ม ลายทิพย์
ที่อยูู่ : 96 ม.8 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางเอื้อม จันทร์แก้ว
ที่อยูู่ : 9 ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4882812
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายบัญชา กรัษนัยวิวงค์
ที่อยูู่ : 180 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางพับ ทองทวี
ที่อยูู่ : 59 ม.10 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0378940
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางเจียร อุตะปะละ
ที่อยูู่ : 12 ซ.1 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9695045
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางไฝ่ สุตะนุกะมัง
ที่อยูู่ : อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9683976
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางจรวย จันทร์เทพ
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางวันดี ตาแก้ว
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ : 094-8946237
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางประคิ่น หนูแก้ว
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : น.ส.นิชาภา รุ่งสวัสดิ์
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางห่วง ฟักทอง
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ดอกไม้สด
ชื่อ-สกุล : นางกัญญา ปานแก้ว
ที่อยูู่ : 37/1 ม.8 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 092-8391830
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ดอกไม้สด
ชื่อ-สกุล : นางโสภา รัตนขวัญ
ที่อยูู่ : 12 ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8984581
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายกำพวน พงศ์จันทร์เสถียร
ที่อยูู่ : 313 ม.10 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8534602
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางสุนีย์ พงศ์จันทร์เสถียร
ที่อยูู่ : 313 ม.10 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8534602
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางรัตนาพร พลายแก้ว
ที่อยูู่ : 33 ซ.33 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8595757
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายณรงค์เดช พลายแสง
ที่อยูู่ : 36/1 ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางกัลยา ดวงสุวรรณ
ที่อยูู่ : 237 ม.5 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.อารีย์ สังข์ปลอด
ที่อยูู่ : 42 ม.3 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางนวลอนงค์ เรืองหนู
ที่อยูู่ : 42 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2997869
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางนวลอนงค์ เรืองหนู
ที่อยูู่ : 42 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2997869
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางนวลอนงค์ เรืองหนู
ที่อยูู่ : 42 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2997869
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นายอิทธิสาน มีเดช
ที่อยูู่ : 26/1 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางโสภา ทิมทับ
ที่อยูู่ : 171 ม.4 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางโสภา ทิมทับ
ที่อยูู่ : 171 ม.4 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางสุจิน เกตุแก้ว
ที่อยูู่ : 116/1 ม.4 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0939837
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นายอ็อด เกตุแก้ว
ที่อยูู่ : 116/1 ม.4 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 088-3893826
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อไก่สด
ชื่อ-สกุล : นางสุพรรษา สีแก้ว
ที่อยูู่ : 126/5 ถ.วีระศักดิ์ราษฎร์พัฒนา อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9642040
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางสุพรรษา สีแก้ว
ที่อยูู่ : 126/5 ถ.วีระศักดิ์ราษฎร์พัฒนา อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางจรรยา พรหมช่วย
ที่อยูู่ : 52 ม.7 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8790024
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นายสยม ชุมพาที
ที่อยูู่ : 87 ม.5 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7336026
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางพรรณี ชุมพาที
ที่อยูู่ : 87 ม.5 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4637193
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : นายพิสิฐ ฤทธิรัตน์
ที่อยูู่ : 158/1 ม.2 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3121266
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : นางสายพิณ ฤทธิรัตน์
ที่อยูู่ : 158/1 ม.2 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3121266
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางโสภา ซุ่มเลี้ยง
ที่อยูู่ : 137 ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4647259
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นางปานทิพย์ ณ พัทลุง
ที่อยูู่ : 16 ม.6 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กุ้ง
ชื่อ-สกุล : นางสมหวัง บุญถาวร
ที่อยูู่ : 43 ซ.1 ถ.บ้านสวนดอกไม้ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นายปัญญา นุ้ยเนียม
ที่อยูู่ : 98/2 ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5427610
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : น.ส.ขวัญหทัย โรจนแพทย์
ที่อยูู่ : 798 ถ.อภัยบริรักษ์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 093-5831220
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาทะเล
ชื่อ-สกุล : นายสกล สายสุทธิวงศ์
ที่อยูู่ : 213 ม.1 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8490249
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาทะเล
ชื่อ-สกุล : นางวันวิสา นรารัตนกุล
ที่อยูู่ : 213 ม.1 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8490249
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางวันดี วรรณะ
ที่อยูู่ : 26/1 ม.8 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5998120
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางจับ ผุดพัฒน์
ที่อยูู่ : 88 ม.9 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางพรรณี ตนานุสรณ์
ที่อยูู่ : 61 ซ.13 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8841784
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางพรรณี ตนานุสรณ์
ที่อยูู่ : 61 ซ.13 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางสุปรีดา แสงสมบูรณ์
ที่อยูู่ : 82 ม.8 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0937920
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางนันทพร แสงสมบูรณ์
ที่อยูู่ : 82 ม.8 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : น.ส.กนกนิภา ศรีตระกุล
ที่อยูู่ : 22/6 ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7851010
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางพรทิพย์ อินทรโม
ที่อยูู่ : 131/9 ซ.3 ถ.อภัยบริรักษ์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0456539
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : น.ส.กนิษฐา ห้วยแก้ว
ที่อยูู่ : 43/1 ถ.ราษฎร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8779042
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : น.ส.ณิชาภา ประทุมรัตน์
ที่อยูู่ : 70 ถ.ช่วยทุกขราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : น.ส.ณิชาภา ประทุมรัตน์
ที่อยูู่ : 70 ถ.ช่วยทุกขราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1969122
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อไก่สด
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญพิบูลย์ พลเหมือน
ที่อยูู่ : 101 ถ.เจริญดิษฐอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อไก่สด
ชื่อ-สกุล : นางกนกพร นุ่นดำ
ที่อยูู่ : 96 ม.9 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4693670
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : นางอาภรณ์ เสนเกตุ
ที่อยูู่ : 19 ม.9 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9975527
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : นางวนิดา มากชู
ที่อยูู่ : 16 ซ.1 ถ.บ้านสวนดอกไม้ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : นางวนิดา มากชู
ที่อยูู่ : 16 ซ.1 ถ.บ้านสวนดอกไม้ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางมาลี พัฒนพงค์
ที่อยูู่ : 464 ม.1 ถ.เพชรเกษม ซ .27 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางมณี อำภามณี
ที่อยูู่ : 16 ซ.1 ถ.บ้านสวนดอกไม้ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5667828
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาดุก
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญ จิตชาญวิชัย
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาดุก
ชื่อ-สกุล : น.ส.พรทิพย์ จิตชาญวิชัย
ที่อยูู่ : 178/20 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-2672533
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : นายพูลสวัสดิ์ จิตชาญวิชัย
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : นางรุ่งนภา ทองขาวเผือก
ที่อยูู่ : 409/1 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2758701
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาทะเล
ชื่อ-สกุล : นางอารมณ์ มากชู
ที่อยูู่ : 23/2 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางปรีดา แดงน้อย
ที่อยูู่ : 178 ถ.ดอนรุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3984766
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางสมจิต หนูอักษร
ที่อยูู่ : 23 ซ.กรกมล ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2861280
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางสมจิต หนูอักษร
ที่อยูู่ : 23 ซ.กรกมล ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2861280
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางสมจิต หนูอักษร
ที่อยูู่ : 23 ซ.กรกมล ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2861280
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : น.ส.กรรณิกา ธรรมเพชร
ที่อยูู่ : 212 ม.13 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7915637
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อไก่สด
ชื่อ-สกุล : น.ส.แก้วตา หัสไททิพย์
ที่อยูู่ : 101/1 ถ.เจริญดิษฐอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญศรี สุขไฝ
ที่อยูู่ : 159 ม.8 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-5830092
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นายจรัล ศรีรัตนโชติ
ที่อยูู่ : 81 ม.3 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : น.ส.กนกนิภา ศรีตระกุล
ที่อยูู่ : 22/6 ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7851010
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางหนึ่งฤดี ทองศิริ
ที่อยูู่ : 49 ซ.3 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0170407
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นายสานนท์ ไข่สีทอง
ที่อยูู่ : 89/2 ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6782316
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นายเขื่อม มาละมัย
ที่อยูู่ : 148 ม.5 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นายสมพร ช่วยคง
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นายมนตรี ทองศิริ
ที่อยูู่ : 97 ม.3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0170407
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : นางสาวบุษกร มณีโรจน์
ที่อยูู่ : 533 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7396881
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : นายมูล รัตนรังษี
ที่อยูู่ : 208 ซ.1 ถ.บ้านสวนดอกไม้ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074-634257
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นางโสรยา รู้รักษ์
ที่อยูู่ : 34 ถ.ดอนรุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 088-8289815
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นายอำนวย วิจิตรจินดา
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : นางสุจินต์ ถาวรวีย์
ที่อยูู่ : 50 ซ.13 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6976590
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กุ้ง
ชื่อ-สกุล : นางศิรินันท์ มีสมจิตร
ที่อยูู่ : 90 ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8251667
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางนันทิญา สุตะนุกะมัง
ที่อยูู่ : 756 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8785097
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นายสมมาตร จันทร์ทิน
ที่อยูู่ : 366 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-8621614
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางอารีย์ เพ็งทิพย์
ที่อยูู่ : 29/1 ม.5 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางสุชาดา ชำนาญเนียม
ที่อยูู่ : 108 ม.5 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8976869
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางสุชาดา ชำนาญเนียม
ที่อยูู่ : 108 ม.5 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8976869
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางพรทิพย์ เกื้อสุข
ที่อยูู่ : 82 ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9568093
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อไก่สด
ชื่อ-สกุล : นางพรทิพย์ เกื้อสุข
ที่อยูู่ : 82 ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9568093
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางสิริภรณ์ กลิ่นมณี
ที่อยูู่ : 32 ถ. ชมอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-2148597
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางสิริภรณ์ กลิ่นมณี
ที่อยูู่ : 32 ถ. ชมอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-2148597
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นายบัญญัติ โกวิทย์ดำรงค์สวัสดิ์
ที่อยูู่ : 10/3 ถ.ดิสราสาครินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6782171
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางเพียงใจ เมืองแก้ว
ที่อยูู่ : 120 ม.4 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางสมพร มุสิกิม
ที่อยูู่ : 75 ซ.1 ถ.บ้านสวนดอกไม้ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางจัด เอียดวุ่น
ที่อยูู่ : 56 ม.4 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางสวนีย์ โรจนรัตน์
ที่อยูู่ : 258 ม.5 ต. พนางตุง อ.ควนขนุน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 093-6852448
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางอรษา ช่วยรักษ์
ที่อยูู่ : 6/8 ถ.ดิสราสาครินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางสมสุข ขุนทอง
ที่อยูู่ : 43 ซ.1/1 ถ.บ้านปากแพรก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6850100
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้น
ชื่อ-สกุล : น.ส.จิราภา ธนากรเจริญ
ที่อยูู่ : 52 ถ.ราษฎร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5857757
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้น
ชื่อ-สกุล : น.ส.จิราภา ธนากรเจริญ
ที่อยูู่ : 52 ถ.ราษฎร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5857757
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : นางกัลยา วิทูรย์วงค์ถาวร
ที่อยูู่ : 16 ถ.บริเวณตลาดสด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2923007
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่แพ็ค
ชื่อ-สกุล : น.ส.จารวี ธนากรณ์เจริญ
ที่อยูู่ : 110 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่แพ็ค
ชื่อ-สกุล : น.ส.จารวี ธนากรณ์เจริญ
ที่อยูู่ : 110 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : นายปิยะวัฒน์ ชูดำ
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : นางจตุพร อินทรักษ์
ที่อยูู่ : 67 ม.9 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 092-8391830
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : นางสมพร มูสิกกิม
ที่อยูู่ : 20 ถ.ยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1979527
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้น
ชื่อ-สกุล : น.ส.ภาวิดา ประทุมรัตน์
ที่อยูู่ : 70 ถ.ช่วยทุกขราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 097-3569898
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้น
ชื่อ-สกุล : น.ส.ณิชาภา ประทุมรัตน์
ที่อยูู่ : 70 ถ.ช่วยทุกขราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 091-5434224
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางอนงค์ ณ พัทลุง
ที่อยูู่ : 35 ซ.1 ถ.บ้านสวนดอกไม้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-8910233
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อวัว
ชื่อ-สกุล : นายกิตติพงศ์ ชูจันทร์
ที่อยูู่ : 83/4 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นายสมชาย อุ้ยตยะกุล
ที่อยูู่ : 30 ซ.8 ถ.เจริญดิษฐอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5367427
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อไก่สด
ชื่อ-สกุล : นางสมพร สิริสม
ที่อยูู่ : 124 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2926073
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อไก่สด
ชื่อ-สกุล : นายเอกพัฒน์ ศิริสม
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : น.ส.จุฑามาศ แก่นสุวรรณ
ที่อยูู่ : 33 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2777440
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : น.ส.จุฑามาศ แก่นสุวรรณ
ที่อยูู่ : 33 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางสุคนธา เซ่งรักษา
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางประคิ่น จินณรัตน์
ที่อยูู่ : 15/2 ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นายสมโชค จินณรัตน์
ที่อยูู่ : 15/2 ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่สด
ชื่อ-สกุล : น.ส.ณัฐพร กวีศรีสุวรรณ
ที่อยูู่ : 32 ซ.35 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0378700
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : น.ส.อมรรัตน์ จันทร์ทิน
ที่อยูู่ : 32 ซ.35 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7385670
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : นางพวงศรี จันทร์ทิน
ที่อยูู่ : 117 ม.12 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 091-7484136
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางอาลัย ทองรักษ์
ที่อยูู่ : 117 ม.12 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นายอรรถพล วัฒนศรีส่ง
ที่อยูู่ : 58-60 ซ.4 ถ.ไชยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-114272
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นายกฤษฎา ด้วงนุ่ม
ที่อยูู่ : 58-60 ซ.4 ถ.ไชยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1114272
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นางจุฬาวรรณ ด้วงนุ่ม
ที่อยูู่ : 58-60 ซ.4 ถ.ไชยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1114272
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางจุฬาวรรณ ด้วงนุ่ม
ที่อยูู่ : 58-60 ซ.4 ถ.ไชยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9635187
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางศิริวรรณ ทองบริบูรณ์
ที่อยูู่ : 15 ซ.4/8 ถ.ไชยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6542603
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำกะทิ
ชื่อ-สกุล : นางณี แซ่ตั๋น
ที่อยูู่ : 90 ถ.ราษฎร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-8981546
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำกะทิ
ชื่อ-สกุล : น.ส.บงกช คงหนู
ที่อยูู่ : 110 ถ.คูหาเหนือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9695045
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำกะทิ
ชื่อ-สกุล : น.ส.ขนิษฐา คงหนู
ที่อยูู่ : 110 ถ.คูหาเหนือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำกะทิ
ชื่อ-สกุล : นายอภิชาติ บุญญานุวัตร
ที่อยูู่ : 73 ถ.ชมอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำกะทิ
ชื่อ-สกุล : นางณี แซ่ตั๋น
ที่อยูู่ : 90 ถ.ราษฎร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-8981546
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำกะทิ
ชื่อ-สกุล : นายกนก กาญจนพันธ์
ที่อยูู่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำกะทิ
ชื่อ-สกุล : นางสุภาภรณ์ มุกดา
ที่อยูู่ : 112 ม.5 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9696871
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำกะทิ
ชื่อ-สกุล : นางรัชนีย์ ยุวกาฬกุล
ที่อยูู่ : 49 ม.4 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6335399
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำกะทิ
ชื่อ-สกุล : นางฉลวย ธีระกุล
ที่อยูู่ : 124 ถ.คูหาเหนือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ์ โรจแพทย์
ที่อยูู่ : 27 ซ.32 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9632501
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางเพียงใจ มุสิขะพันธ์
ที่อยูู่ : 152 ม.2 ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9726981
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : น.ส.หนึ่งฤทัย มุสิขะพันธ์
ที่อยูู่ : 36 ซ.35 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางบุญเรือน เหตุทอง
ที่อยูู่ : 261 ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7385670
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางขิ้ม บุญรัตน์นาย
ที่อยูู่ : 70 ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นายสันติ แสงทอง
ที่อยูู่ : 103 ม.2 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9563372
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางหนูคิ่น เฮ้งนุ้ย
ที่อยูู่ : 22 ซ.32 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางประไพ อุ่นแก่น
ที่อยูู่ : 54 ม.7 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7486682
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางสายทอง ฤทธิรัตน์
ที่อยูู่ : 113 ม.7 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8779968
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางราตรี เพชรเพ็ญ
ที่อยูู่ : 6 ถ.ยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7486682
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำกะทิ
ชื่อ-สกุล : นายธรรมนูญ คงเกลี้ยง
ที่อยูู่ : 66 ม.8 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6576031
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำกะทิ
ชื่อ-สกุล : นายวีระพงค์ ผุดให้
ที่อยูู่ : 53 ถ.โสภณอุทิศ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำกะทิ
ชื่อ-สกุล : นางสุนีย์ ผุดให้
ที่อยูู่ : 53 ถ.โสภณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5487379
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำกะทิ
ชื่อ-สกุล : นางนิตยา เกื้อคลัง
ที่อยูู่ : 78 ถ.ราษฎร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3980530
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุมาลี ผอมดำ
ที่อยูู่ : อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 093-6406194
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาย่าง
ชื่อ-สกุล : นางระเบียบ ขำจันทร์
ที่อยูู่ : 31 ซ.3 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5423351
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาย่าง
ชื่อ-สกุล : นางวีณา เศียรอุ่น
ที่อยูู่ : 65 ม.9 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาย่าง
ชื่อ-สกุล : นางสุบล แก้วอักษร
ที่อยูู่ : 14 ถ.ยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4761598
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางอัณชยารัศมี อ่อนน้อม
ที่อยูู่ : 78 ถ.ราษฏร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาย่าง
ชื่อ-สกุล : นางพรทิพย์ จันทร์สังข์
ที่อยูู่ : ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2874591
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาทูนึ่ง
ชื่อ-สกุล : นางสมใจ ทักษิณวงศ์
ที่อยูู่ : 53 ม.3 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2935972
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาทูนึ่ง
ชื่อ-สกุล : นางพรเพ็ญ กาญจนกุล
ที่อยูู่ : 30 ซ.3 ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คุหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-8631828
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางปล้อง เหมือนเสน
ที่อยูู่ : 60 ม.5 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางสุจินต์ จันผลึก
ที่อยูู่ : 19 ถ.คูหาเหนือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางเอื้อม แก้วคง
ที่อยูู่ : 9 ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2936329
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางเจียร พลนุ้ย
ที่อยูู่ : 88 ม.1 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางนงเยาว์ ตุ้นยุกต์
ที่อยูู่ : 294/14 ม.3 พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางนงเยาว์ ตุ้นยุกต์
ที่อยูู่ : 294/14 ม.3 พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางนิตย์ เคลือแก้ว
ที่อยูู่ : 39 ม.5 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0935830
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมาก พลู
ชื่อ-สกุล : นางกาญจนา ปูนิล
ที่อยูู่ : 71 ม.1 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0341048
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   65 ซอย นิ่มอรุณอุทิศ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074613007    โทรสาร : 074613290


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง