ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดสดเทศบาลตำบลฉลุง

ประวัติความเป็นมา


ข้อมูลทั่วไป


ก่อตั้งเมื่อ : 12 ตุลาคม 2561
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 12 ตุลาคม 2561
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 04.00-20.00 น.

เข้าชม 74 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   ตำบล ฉลุง อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล 91140
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดสดเทศบาลตำบลฉลุง