ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดวัดไพรพัฒนา

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดวัดไพรพัฒนาตลาดประชารัฐต้องชม ตั้งอยู่ในบริเวณวัดดไพรพัฒนา ภายในยังมีที่ตั้งสรีระสังขารหลวงปู่หลวง  อดีตเกจิอาจารย์ชื่อดังซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวจังหวัดศรีสะเกษ และคนไทยทั่วไปตลอดจนชาวกัมพูชา ต่างได้มากราบไหว้สักการบูชาอย่างต่อเนื่อง โดยจุดเด่นดังกล่าว ภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้บูรณาการจัดตลาดประชารัฐพัฒนาตลาดใหม่และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพิ่มพื้นที่การค้าขายและเพิ่มรายได้อย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชน เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : พืชผัก ผลไม้ เสื้อผ้าพื้นเมือง เครื่องจักสาน อาหารสะอาด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เเละเครื่องใช้ต่างๆ

ก่อตั้งเมื่อ : 19 มกราคม 2562
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 19 มกราคม 2562
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 08.30-16.30 น
Facebook : https://www.facebook.com/Watpripattana2

เข้าชม 2,357 ครั้ง
สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : วัดไพรพัฒนา  111 หมู่ 10 ตำบล ไพรพัฒนา อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140
    การเดินทาง : จากตัวเมืองศรีสะเกษ เดินทางลงไปทางทิศใต้ ไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 220 ไปประมาณ 57 กม. ผ่านอำเภอวังหิน ผ่านอำเภอขุขันธ์ และ เดินทางต่อไปอีก ประมาณ 7 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายไปกลับรถไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 24 มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก อีกประมาณ 11 กม.แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2201 และ 4001 ประมาณ 21 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนน 2341ต่อไปอีก ประมาณ 1.2 กม. จะพบกับวัดไพรพัฒนา อยู่ทางด้านซ้ายมือ


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดวัดไพรพัฒนา