ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดริมน้ำวัดเนินทอง

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดริมน้ำวัดเนินทอง เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ของกินพื้นบ้าน ซึ่งชาวบ้านได้ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งรวมตัวกันเพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมนำสินค้าในชุมชนมาแลกเปลี่ยน จำหน่ายสินค้า การแสดง บริการที่แสดงออกทางวัฒนธรรม วิถีชุมชน ภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการสาธิตทางวัฒนธรรม อาชีพ ความรู้เชิงช่างและกิจกรรมอื่นๆ ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ รวมทั้งอยู่ติดคลองท่าแซะ และมีประเพณีเก่าแก่ มีตำนานเล่าเรื่องในคลองท่าแซะ คือ วังพ่อตาหินช้าง ที่สามารถท่องเที่ยวทางเรือได้ โดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน เพื่อเปิดเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการตลาดจนถึงปัจจุบัน และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : ของกินพื้นถิ่น สดอร่อย ราคาถูก ยำปลีกล้วย ผักกูด ถั่วพลูกุ้งสดจ่ะ ข้าวคลุกกะปิ น้ำพริก น้ำ ขนมสดอร่อย

ก่อตั้งเมื่อ : 26 มกราคม 2562
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 26 มกราคม 2562
วันเปิดทำการ : เสาร์ 
เวลาเปิดทำการ : 10.00-17.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/ตลาดริมน้ำวัดเนินทอง-Nernthong-Temple-Floating-Market-757604637918054/

เข้าชม 2,431 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : ริมน้ำวัดเนินทอง  หมู่ 6 ตำบล สลุย อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร 86140
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดริมน้ำวัดเนินทอง