ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เชิญสั่งซื้อผลไม้ของเกษตรกรภาคตะวันออกคุณภาพเยี่ยม คัดเกรด ได้ตามที่อยู่...


รายชื่อผู้ขายผลไม้จังหวัดตราด

ลำดับ ผู้ขาย สินค้า
1
 
 
สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด
213 หมู่ 7 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
พี่ต้น 090-831-1889
ทุเรียน/เงาะ/มังคุด/ลองกอง/สับปะรด/มังคุด,ลองกอง Ogr
 
 
2
 
 
วิสาหกิจชุมชนสับปะรดตราดสีทอง
153 หมู่ 1 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
คุณศราวุฒิ 081-520-8475
สับปะรดตราดสีทอง
  
 
3
 
 
สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด
64 หมู่ 4 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
คุณเสกสรร 089-251-1506
เงาะ/มังคุด/ลองกอง/สับปะรด/เงาะ, มังคุด,ลองกอง Ogr
 
4
 
 
สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด
59 หมู่ 8 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
นกน้อย 098-535-6616
เงาะ/มังคุด/ทุเรียน
 
5
 
 
กลุ่มเกษตรกรเทพนิมิตร
147 ม.1 ต.เทพนิมิตร อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
ชาลินี 089-055-2665
ทุเรียน/เงาะ/มังคุด/ลองกอง/สละ
 
6
 
 
วิสาหกิจชุมชนเพื่อนเกษตรมังคุด
74 หมู่2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
ฉัตรชัย 088-196-5859
ทุเรียน/มังคุด
 
7
 
 
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด
18 หมู่ 8 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
เฮียหนู 085-432-0230
ทุเรียน/มังคุด
 
8
 
 
กลุ่มเกษตรกรทำสวนประณีต
โรงคัดแยก หมู่ 9 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทวีวงศ์ 089-902-0799
ทุเรียน/เงาะ/มังคุด/ลองกอง
9
 
 
บริษัท ผลอำไพ ฟรุตตี้ไทย จำกัด
58 หมู่ 7 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด
ชัยวัฒน์ 081-656-3841
แปรรูปผลไม้ ได้แก่ ทุเรียนแปรรูป/กล้วยแปรรูป/สับปะรดแปรรูป/ขนุนแปรรูป
 
11
 
 
ป้าเมียดล้งรับซื้อ (ล้ง)
133 หมู่ 1 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
ละเมียด 081-4516345
สับปะรดตราดสีทอง/เงาะ/มังคุด/ลองกอง
 
12
 
 
ตี๋อุบล (ล้ง)
หมู่ 6 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด
ดุล 095-626-5455
เงาะ/มังคุด/ลองกอง
 
13
 
 
นางสาววาสนา คลาดแคล้ว
60 หมู่ 3 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด
086-516-6895
ทุเรียน
14
 
 
นายโกศล ปุญญปัญญา
9 หมู่ 1 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด
081-861-5880
ทุเรียน
15
 
 
บริษัท ไทยอะกริเน็ตเวิร์ค จำกัด
16 หมู่ 9 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
089-902-0791
ทุเรียน/มังคุด
16
 
 
นางสาวยศวดี ฮั่นสกุล
249 หมู่ 8 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด
088-4987949
มังคุด
17
 
 
นางสาวรุจิรา กองแก้ว
159/2 หมู่ 1 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง ต.ตราด
086-515-0277
สับปะรด/เงาะ/ลองกอง
 
 

รายชื่อผู้ขายผลไม้จังหวัดจันทบุรี

ที่ รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร
1 สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี 039-418180,039-418173 039-355198
2 สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ 039-433040-3 039-433044 
3 สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง 039-441375 039-441711
4 สหกรณ์การเกษตรมะขาม 039-389095,039-389095 039-838095
5 สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ 081-8659549,039-309215 039-309049
6 สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน 039-447068 039-447068
7 สหกรณ์การเกษตรนายายอาม 039-491048 039-491049
8 สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ 039-434742 039-434742
9 สหกรณ์การเกษตรสอยดาว 039-381112 039-421246
10 สหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว 039-308118 039-308118