ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ผู้ประกอบกิจการสาธารณะได้รับอนุญาตใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้อนุญาตให้มีผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการกิจการคลังสินค้า พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการไซโลและห้องเย็นเป็นกิจการอันมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกิจการคลังสินค้า และเงื่อนไขควบคุมกิจการดังกล่าว พ.ศ.2535 เพิ่มเติม จำนวน 8 ราย


กิจการคลังสินค้า จำนวน 4 ราย


1)   บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท ฟิวชั่น จำกัด 


v  รัฐมนตรีอนุญาตเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554


v  ใบอนุญาตเลขที่ 1/2554


v  รับฝากเก็บสินค้าประเภทไม้สับ มันสำปะหลัง วัตถุดิบเชื้อเพลิง


v  สถานประกอบกิจการทั้งอยู่จังหวัดชลบุรี โทร 038 321 371


 


2)   บริษัท เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า จำกัด


v  รัฐมนตรีอนุญาตเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554


v  ใบอนุญาตเลขที่ 2/2554


v  รับฝากเก็บสินค้าประเภทน้ำตาล ปุ๋ย สินค้าประเภทเทกอง


v  สถานประกอบกิจการทั้งอยู่จังหวัดชลบุรี 02 753 4167


 


3)   บริษัท คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด


v  รัฐมนตรีอนุญาตเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554


v  ใบอนุญาตเลขที่ 3/2554


v  รับฝากเก็บสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องมือ ของใช้ ชิ้นส่วนรถยนต์


v  สถานประกอบกิจการทั้งอยู่จังหวัดสมุทรปราการ โทร 02 174 7218


 


4)   บริษัท ทัทสุมิ โชไก (ประเทศไทย) จำกัด


v  รัฐมนตรีอนุญาตเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554


v  ใบอนุญาตเลขที่ 4/2554


v  รับฝากเก็บสินค้าประเภทท่อเหล็ก เหล็กม้วน อุปกรณ์ก่อสร้าง ถังไม้บรรจุสินค้า


v  สถานประกอบกิจการทั้งอยู่จังหวัดชลบุรี โทร 081 988 4260 02 206 8224


 


กิจการไซโล จำนวน 1 ราย


 


บริษัท โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา จำกัด


v  รัฐมนตรีอนุญาตเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554


v  ใบอนุญาตเลขที่ 1/2554


v  รับฝากเก็บสินค้าประเภทข้าว


v  สถานประกอบกิจการทั้งอยู่จังหวัดชลบุรี โทร 038 461 316


 


กิจการห้องเย็น จำนวน 3 ราย


 


1)   ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางแค  อกรี เทรดดิ้ง


v  รัฐมนตรีอนุญาตเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552


v  ใบอนุญาตเลขที่ 5/2552


v  รับฝากเก็บสินค้าประเภทพืชผัก ผลไม้


v  สถานประกอบกิจการตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานี โทร 02 529 5789


 


 


2)   บริษัท น้ำแข็งบางหญ้า (2000) จำกัด


v  รัฐมนตรีอนุญาตเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554


v  ใบอนุญาตเลขที่ 1/2554


v  รับฝากเก็บสินค้าประเภทอาหารทะเล


v  สถานประกอบกิจการตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034 864 271-4


 


3)   บริษัท ซัคเซส อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด


v  รัฐมนตรีอนุญาตเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554


v  ใบอนุญาตเลขที่ 2/2554


v  รับฝากเก็บสินค้าประเภทพืชผัก ผลไม้


v  สถานประกอบกิจการตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานี  โทร 02 908 5688