ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ฝากสินค้าไว้กับเรา ... มีแต่ได้กับได้

กรมการค้าภายใน ให้การส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นสาธารณะ เพื่อเป็นที่รับฝากสินค้าเกษตรให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกรโดยทั่วไป ประโยชน์มากมาย สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-5475422