ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ฟรุ๊ททอรี่ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : ฟรุ๊ททอรี่ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-094-15122560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0125553017458
เว็บไซต์ : https://www.fruitory.com/14734461/contact-us

เข้าชม 245 ครั้ง

บริษัท ฟรุ๊ททอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 41/9 หมู่ 5 ซอย เทศบาลบางใหญ่ 13 ถนน บางใหญ่-บางคูลัด ตำบล บางใหญ่ อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-927-8055 โทรสาร : 02-927-7669
อีเมล์ : mala@smsintmkt.com;sanit@smsintmkt.com

-

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 1/7 ซอย พหลโยธิน9 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-579-9904
อีเมล์ : maymaeth@gmail.com