ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

จอมธนา

ชื่อผู้ประกอบการ : จอมธนา
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารสำเร็จรูป
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-046-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0125521000029

เข้าชม 254 ครั้ง

บริษัท จอมธนา จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 59 หมู่ 7 ถนน ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบล คูบางหลวง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : 02-979-4800 โทรสาร : 02-979-4819
โทรศัพท์มือถือ : 086-069-4499
อีเมล์ : puriwat@chomthana.com