ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0102-002-26032561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0305546001264
อีเมล์ : kecha_rw@trc-group.co.th

เข้าชม 302 ครั้ง

โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 388 หมู่ 8 ถนน มิตรภาพ ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044 371 346-7 044 207 777 โทรสาร : 0 4437 1348,708095
โทรศัพท์มือถือ : 081 547 3371
อีเมล์ : jadsada_trc@yahoo.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งไซโล

 
เลขที่ 388 จำนวน 29,376 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 29,376 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 388 หมู่ 8 ถนน มิตรภาพ ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30310

Tel : 0 4420 7777 Email : latitude : 15.0701554092724 longitude : 102.202015425209
ประเภท : ถัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.55 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 254.57 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 4,896.05 ตัน
ความสูง : 35.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.55 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 254.57 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 4,896.05 ตัน
ความสูง : 35.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.55 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 254.34 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 4,896.05 ตัน
ความสูง : 35.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.55 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 254.34 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 4,896.05 ตัน
ความสูง : 35.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.55 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 254.34 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 4,896.05 ตัน
ความสูง : 35.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.55 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 254.34 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 4,896.05 ตัน
ความสูง : 35.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ปรับปรุงคุณภาพสินค้า

อัตราค่าบริการ : บาท


มาตรฐานไซโล

เลขที่ : ๐๒-๐๐๕-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์