ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ฟีนิกซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง (1990)

ชื่อผู้ประกอบการ : ฟีนิกซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง (1990)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ที่เก็บทั่วไป - ผู้ประกอบการเอกชน - ผู้ส่งออก
เลขที่ใบอนุญาต : 3/2549
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105533054340

เข้าชม 152 ครั้ง

ฟินิกซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง (1990)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 100 หมู่ 11 ตำบล บางปะกง อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-51284-5 โทรสาร : 038531634
โทรศัพท์มือถือ : 085 8353642
อีเมล์ : preecha_l@mibholding.com;preecha_lm@hotmail.com